Skip to main content

Hisse devrinde tescil yapılırken devrin ortaklar arası veya şirket dışından bir kişiye yapılması arasında tescil masrafları bakımından bir fark var mıdır?

Her iki durumda da tescil masrafları arasında fark bulunmamaktadır. Harçlar Kanunu Genel Tebliği uyarınca tescil harcı Ticaret Siciline tescil edilmiş olan vakalardaki değişikliklerin her biri için, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ilan ücreti ise yayınlanacak olan metnin her bir kelimesi için hesaplanmaktadır.