Skip to main content

Anonim Şirket olarak kayıtlıyız. Genel Kurulda Yönetim Kurulumuzu 3 yıl süre ile seçebilir miyiz?

Öncelikle şirket esas sözleşmesi / tadil metninin "yönetim kurulu ve süresi" maddelerine bakılması gerekir. Esas sözleşme / tadil metninde aksine bir hüküm yoksa 3 yıl süre ile seçilebilir. Şirket Esas sözleşme / tadil metninde özel bir hüküm varsa 3 yıl süre ile seçilemez.