Skip to main content

Elektrik indiriminden faydalanmak için Kapasite Raporu almam gerekir mi?

On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri üç milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler Mikro İşletme kapsamındadır. Bu işletmeler, Kapasite Raporuna gerek kalmaksızın e-devlet üzerinden sunulan "Sanayi Sicil Bilgi Sistemi"ne girerek Sanayi Sicil Belgesi alacaklardır. Bu belgeyi alan firmaların kapasite raporu almalarına gerek kalmamaktadır. Mikro işletme kapsamında olmayan diğer firmalar kapasite raporu almak zorundadır.