Skip to main content

ATA karnesi kullanabilmek için bir Odaya üye olmak zorunluluğu var mıdır? ATA Karnesi fiyatı nedir?

Hayır üye olma zorunluluğu yoktur. ATA karnesi kullanmak için herhangi bir Odaya üye olmak zorunluluğu yoktur. Kamu kurumları da dâhil olmak üzere tüm tüzel ve gerçek kişiler ATA karnesi kullanabilir. ATA karnesi ücreti 340 TL’dir.