Skip to main content

Kapasite Raporu müracaatında hangi unsurlara dikkat etmeliyiz?

Kapasite raporu müracaatını yapmadan önce firmanın kullanacağı makinelerin kurulu ve çalışır vaziyette olmasıyla birlikte SGK’lı çalışan olması gerekmektedir. Kapasite raporu müracaat formunda yazan bilgilerin Oda üye bilgileri ve teslim edilen belgelerle uyumlu olması gerekmektedir. Kapasite Raporunun Düzenlenmesi İçin Gerekli Belgelerin eksiksiz teslim edilmesi gerekmektedir.