Skip to main content

AB Bilgi Merkezi ne iş yapar?

Odamız ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu arasında 1998 yılında imzalanan bir hizmet kontratı ile kurulan Antalya AB Bilgi Bürosu olarak şu görevleri yerine getirmekteyiz:

Bilgi taleplerinin karşılanması: Avrupa Birliği ve Türkiye ilişkileri çerçevesinde ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda her türlü bilgi talebini karşılamak ve güvenilir bir başvuru noktası olarak hizmet vermek,

Veri tabanlarına erişim: Halkın çeşitli AB veritabanlarına erişimini kolaylaştırmak amacıyla bu veritabanlarında yer almak,

Bilgilendirme: Uzman konuşmacıların katılımıyla AB-Türkiye ilişkileri ve AB politikaları üzerine seminerler, konferanslar ve eğitimler düzenlemek,

Yayın ve dokümantasyon: Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve çeşitli kurumlar tarafından hazırlanan yayınların dağıtımını yapmak,

Kültürel ve sanatsal faaliyetler: AB üyesi ülkeler ve Türkiye arasında kültürel etkileşimi ve tanıtımı amaçlayan çeşitli kültürel ve sanatsal faaliyetler düzenlemek ve

Projeler: AB finansmanlı hibe çağrılarına proje teklifi hazırlamak isteyen kurumlara, STK’lara ve üyelerimize Proje Döngüsü Yönetimi konusunda teknik destek vermek bulunmaktadır.