AB Bilgi Merkezi ne iş yapar?

Odamız ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu arasında 1998 yılında imzalanan bir hizmet kontratı ile kurulan Antalya AB Bilgi Bürosu olarak şu görevleri yerine getirmekteyiz:

Bilgi taleplerinin karşılanması: Avrupa Birliği ve Türkiye ilişkileri çerçevesinde ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda her türlü bilgi talebini karşılamak ve güvenilir bir başvuru noktası olarak hizmet vermek,

Veri tabanlarına erişim: Halkın çeşitli AB veritabanlarına erişimini kolaylaştırmak amacıyla bu veritabanlarında yer almak,

Bilgilendirme: Uzman konuşmacıların katılımıyla AB-Türkiye ilişkileri ve AB politikaları üzerine seminerler, konferanslar ve eğitimler düzenlemek,

Yayın ve dokümantasyon: Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve çeşitli kurumlar tarafından hazırlanan yayınların dağıtımını yapmak,

Kültürel ve sanatsal faaliyetler: AB üyesi ülkeler ve Türkiye arasında kültürel etkileşimi ve tanıtımı amaçlayan çeşitli kültürel ve sanatsal faaliyetler düzenlemek ve

Projeler: AB finansmanlı hibe çağrılarına proje teklifi hazırlamak isteyen kurumlara, STK’lara ve üyelerimize Proje Döngüsü Yönetimi konusunda teknik destek vermek bulunmaktadır.


Revision #2
Created 7 June 2022 09:51:05 by Şerife Çelik
Updated 22 June 2022 06:27:39 by İsmail Tuna Aras