Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

Ticaret Sicili Müdürlüğü

Ticaret Sicili Müdürlüğü İle İlgili Soru ve Cevaplar

Ticaret Sicili Müdürlüğü

Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin internet üzerinden görüntülendiği bir site var mıdır?

Türkiye Ticaret Sicil Gazetelerinin internet üzerinden görüntülenmesi için; www.tobb.org.tr sayfasına girilir, açılan pencerenin sağ tarafında yer alan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi başlığına tıklanarak, Ücretsiz Gazete Sorgu bölümünden üye olunması gerekmektedir. (2004 yılından önce yayınlanan Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri görüntülenememektedir.)

Ticaret Sicili Müdürlüğü

Tescile tabi bir hususun Ticaret Sicili Müdürlüğü’ ne başvuru süresi ne kadardır?

Ticaret Sicili Müdürlüğü’ ne tescil talep müddeti 15 gündür. (Türk Ticaret Kanunu 30.maddesi)

Ticaret Sicili Müdürlüğü

Yeni bir işyeri açtım. Ticaret ve Sanayi Odası'na mı yoksa Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na mı kayıt olmam gerekir?

Ticaret Sicili Müdürlüğü’ ne ve dolayısıyla Ticaret ve Sanayi Odası'na kaydolabilmeniz için tacir olunması gerekmektedir. Tacirin tanımı ise Türk Ticaret Kanunu'nun 14. maddesinde yapılmıştır. Buna göre "Bir ticari işletmeyi, kısmen dahi olsa, kendi adına işleten kimseye tacir denir." Diğer taraftan Maliye Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu limitin üzerinde yıllık kazanca sahip olanlar tacir sayılacağından Ticaret ve Sanayi Odasına kayıt olabilirler.

Ticaret Sicili Müdürlüğü

Anonim Şirketlerde her yıl genel kurul yapılması zorunlu mudur?

Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesine göre Anonim Şirketler her faaliyet dönemi sonundan itibaren 3 ay içerisinde olağan genel kurul yapmak zorundadır.

Ticaret Sicili Müdürlüğü

Anonim Şirket olarak kayıtlıyız. Genel Kurulda Yönetim Kurulumuzu 3 yıl süre ile seçebilir miyiz?

Öncelikle şirket esas sözleşmesi / tadil metninin "yönetim kurulu ve süresi" maddelerine bakılması gerekir. Esas sözleşme / tadil metninde aksine bir hüküm yoksa 3 yıl süre ile seçilebilir. Şirket Esas sözleşme / tadil metninde özel bir hüküm varsa 3 yıl süre ile seçilemez.

Ticaret Sicili Müdürlüğü

Merkezimiz İstanbul'da olan bir Limited Şirketiz. Antalya'da şube açmak istiyoruz. Şube açılış tescili için gerekli evraklar nelerdir?

https://bilgi.atso.org.tr/ adresinden Tescil ve Üyelik İşlemleri kitaplığına tıklanır. Uygun olan şirket tipi seçilerek Şube Açılışı alanına girilmesi halinde gerekli evrak listesine ve matbu evraklara ulaşılabilir.

Ticaret Sicili Müdürlüğü

Yeni bir şirket kurmak istiyoruz. Kullanmak istediğimiz ticaret unvanını belirlerken nelere dikkat etmeliyiz?

İşletme konusu ile şirket türünü gösteren ibareler Türkçe olmak kaydıyla ticaret unvanı serbestçe belirlenebilir.
Ticaret unvanında yer alan ibareler kamu düzenine, ulusal çıkarlara ve ahlaka aykırı olamaz, kültürel ve tarihi değerleri zedeleyecek şekilde belirlenemez.
Bir ticaret unvanına “Türk”, “Türkiye”, “Cumhuriyet”, “Milli” kelimeleri yalın, sade ve eksiz olarak; Bakanlar Kurulu kararıyla konulabilir.
Anonim ve Limited şirketlerin ticaret unvanında işletme konularından en az birinin yer alması zorunludur. İşletme konusunu gösteren ibarelerde kısaltma yapılamaz. Başlıca amacı başka işletmelere katılmaktan ibaret olacak şekilde kurulacak anonim şirketlerin unvanında “holding” ibaresine yer verilmesi zorunludur.
Ticaret unvanında resmi olarak tanımlanmış yer adları kullanılabilir, ülke adlarının unvanda kullanılabilmesi için ise o ülkenin yetkili makamlarından izin alınması gerekir.

Ticaret Sicili Müdürlüğü

Yeni bir şirket kurmak istiyoruz. Kullanmak istediğimiz ticaret unvanının uygun olup olmadığını nasıl öğrenebiliriz?

Bir ticaret unvanı, Türkiye’ nin herhangi bir sicil müdürlüğüne daha önce tescil edilmiş bulunan diğer bir unvandan ayırt edilmesi için gerekli olan ek yapılmadan tescil edilemez.
Daha önceden tescil edilmiş bir ticaret unvanının, Türk Ticaret Kanunun 46. Maddesi kapsamındaki ek ve işletme konusunu gösteren ilk ibaresi aynı olan diğer bir ticaret unvanına ayırt edici bir ek yapılmadan tescil edilemez.
Örnek 1: “A İnşaat Otomotiv Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” ticaret unvanı daha önce tescil edilmiş ise “A inşaat Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” ticaret unvanı ayırt edici ek yapılmadan tescil edilemez.
Örnek 2: “B İnşaat Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi” ticaret unvanı daha önce tescil edilmiş ise, “B Turizm İnşaat Sanayi Anonim Şirketi” ticaret unvanı ayırt edici ek yapılmadan tescil edilebilir.
Örnek 3: “C Turizm Limited Şirketi” ticaret unvanı daha önce tescil edilmiş ise “C Turizm Anonim Şirketi” ticaret unvanı ayırt edici ek yapılmadan tescil edilemez.

Ticaret Sicili Müdürlüğü

Yeni kurulacak şirketin defterleri ne zamana kadar tasdik ettirilmelidir?

Şirketin tescil işleminin yapıldığı gün defter tasdikinin de yaptırılması gerekir.

Ticaret Sicili Müdürlüğü

Limited Şirket olarak kayıtlıyız. Şirketimize 2005 yılında almış olduğumuz ortaklar kurulu kararı ile ortaklar haricinden yani dışarıdan müdür atanmıştır. Ortak dışından atanan müdürün görevi

Türk Ticaret Kanunu'nun 630. maddesinin 1.paragrafında "Genel kurul, müdürü veya müdürleri görevden alabilir, yönetim hakkını ve temsil yetkisini sınırlayabilir.” Ayrıca 2. Paragrafında “Her ortak, haklı sebeplerin varlığında, yöneticilerin yönetim hakkının temsil yetkilerinin kaldırılmasını veya sınırlandırılmasını mahkemeden isteyebilir. " dendiğinden, dışarıdan müdür olarak atanan kişi genel kurul kararı ile görevden alınarak yeni bir kişi müdür tayin edilebilir.

Ticaret Sicili Müdürlüğü

İki arkadaş ortak olarak Adi Şirket kurulabilir miyiz? Ticaret Siciline tescil ettirebilir miyiz?

Adi Şirketler Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenmemiş olup, tüzel kişiliğe de sahip değillerdir. Bu nedenle adi şirketlerin ticaret siciline ve odamıza kaydı söz konusu değildir. Her bir ortağın ayrı ayrı şahıs işletmesi olarak kaydı gerekir.

Ticaret Sicili Müdürlüğü

Gerçek kişi işletmesini nevi değiştirerek Limited Şirket haline dönüştürmek mümkün müdür?

Türk Ticaret Kanunu 194. Madde 2.fıkraya göre “Bir ticari işletmenin bir ticaret şirketine dönüşmesi halinde 182 ila 193. Madde hükümleri kıyasen uygulanabilir.” Denildiğinden gerçek kişinin nevi değiştirerek Limited Şirket haline dönüşmesi mümkündür.

Ticaret Sicili Müdürlüğü

Limited Şirketlerde ortakların koyacakları her payın değeri ne kadar olmalıdır?

Limited Şirketlerde ortakların koyacakları sermayenin en az 25 TL. veya bunun katları olması lazımdır.

Ticaret Sicili Müdürlüğü

Yabancı uyruklu gerçek kişiler Antalya’ da kurulu bir şirkete ortak olabilirler mi? İstenen evraklar nelerdir?

4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu 17.06.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanun ile yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişiler Türkiye'de yeni kurulacak bir şirkete veya mevcut kurulu bulunan bir şirkete ortak olabilirler. Yeni kurulacak veya kurulu bir şirkete ortak olmak isteyen yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişiler için https://bilgi.atso.org.tr/ adresinden A. Tescil ve Üyelik İşlemleri tıklanır, Yabancı Sermayeli Şirketler alanından Yabancı Uyruklu Şirketlerin Kuruluşunda İstenen Evraklara girilmesi halinde gerekli evrak listesine ve matbu evraklara ulaşılabilir.

Ticaret Sicili Müdürlüğü

Anomin Şirketlerde ortaklar dışından birisi Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilebilir mi?

Türk Ticaret Kanunu'nun 359.maddesinin 1.paragrafında "Anonim şirketin, esas sözleşmeyle atanmış veya genel kurul tarafından seçilmiş, bir veya daha fazla kişiden oluşan yönetim kurulu bulunur.” Denilmektedir. Yasa maddesi uyarınca şirket ortağı dışından birisi de Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilebilir.

Ticaret Sicili Müdürlüğü

Şirket unvanımızda " TÜRK " ibaresini kullanabilir miyiz?

Ticaret unvanlarına Türk, Türkiye, Cumhuriyet ve Milli kelimeleri Bakanlar Kurulu Kararı ile konulabilir. (Türk Ticaret Kanunu'nun 46.maddesi, Ticaret Sicili Yönetmeliği’ nin 44.maddesi)

Ticaret Sicili Müdürlüğü

Müdürlüğünüze kayıtlı firmaların en son güncel bilgilerine (adres, telefon, ortak ve yetkili isimleri) nasıl ulaşabilirim?

www.atso.org.tr adresinden ATSO Üye Sorgulama başlığını tıklayarak sorgulama yapabilirsiniz.

Ticaret Sicili Müdürlüğü

Gerçek kişi olarak Odanıza kayıtlıyım. Vergi kaydım silindiği zaman oda kaydımda silinir mi?

Oda kaydınızla ilgili her türlü değişiklik tescile tabi olduğundan kayıt sona ermez. Kaydınızı sildirmek için Ticaret Sicili Müdürlüğü’ ne başvurarak ticareti terk ettiğinizin tescilini yaptırmanız gerekmektedir. (Türk Ticaret Kanunu'nun 31.maddesi, Ticaret Sicili Yönetmeliği’ nin 51.maddesi)

Ticaret Sicili Müdürlüğü

Limited Şirket olarak kayıtlıyız. Yetki belgesi almak için ne yapmamız gerekiyor?

https://bilgi.atso.org.tr/ adresinden B. Belge Hizmetleri bölümünden Ticaret Sicil Belgeleri alanına tıklanarak girilmesi halinde gerekli evrak listesine ve matbu evraklara ulaşılabilir.

Ticaret Sicili Müdürlüğü

Anonim Şirket olarak kayıtlı bulunmaktayız. Şirket merkezimizi Adana'ya nakil etmek istiyoruz. Ne yapmamız gerekir?

Şirket esas sözleşmenizin merkez maddesinin tadil edilmesi ile ilgili yönetim kurulu karar defterine karar alınır, tadil tasarısı hazırlanır, söz konusu tadil tasarısı genel kurulun onayına sunulur. Bu işlemler tamamlandıktan sonra Ticaret Sicili Müdürlüğümüze https://bilgi.atso.org.tr/ adresinden B. Belge İşlemleri, Ticaret Sicil Belgeleri bölümünde Merkez Nakli Belgesi alanında yer alan evraklarla birlikte müracaat edilir. Müdürlüğümüzden Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111. maddesine göre belge ve sicil dosyanızın tasdikli fotokopisi alınarak Adana Ticaret Sicili Müdürlüğü’ ne kayıt için başvuru yapılması gerekir.

Ticaret Sicili Müdürlüğü

Limited Şirket olarak kayıtlı bulunmaktayız. Ortaklarımızdan biri hisselerinin tamamını devir ederek ortaklıktan ayrıldı. Hisse devrinin tescil süresi ne kadardır?

Ticaret Sicili Müdürlüğü’ ne tescil talep müddeti 15 gündür. (Türk Ticaret Kanunu 30.maddesi)

Ticaret Sicili Müdürlüğü

Anonim Şirketin tasfiye işlemleri için istenen evraklar nelerdir?

https://bilgi.atso.org.tr/ adresinden A. Tescil ve Üyelik İşlemleri başlığından Anonim Şirketler tıklanır, Tasfiyeye Giriş başlığına tıklanması halinde gerekli evrak listesine ve matbu evraklara ulaşılabilir.

Ticaret Sicili Müdürlüğü

Kooperatif olarak kayıtlı bulunmaktayız. Yıllık Olağan Genel Kurulumuzu yaptık. Genel Kurulda organ seçimlerimiz oldu. Tescil ve ilan işlemleri için getirilmesi gereken evraklar nelerdir?

https://bilgi.atso.org.tr/ adresinden A. Tescil ve Üyelik İşlemleri başlığından Kooperatifler tıklanır, Genel Kurul başlığına tıklanması halinde gerekli evrak listesine ve matbu evraklara ulaşılabilir.

 

Ticaret Sicili Müdürlüğü

Kooperatifimizin yıllık olağan genel kurulunda yönetim kurulumuzu seçtik. Tescil ve ilan masraflarımız ne kadardır?

https://bilgi.atso.org.tr/ adresinden A. Tescil ve Üyelik İşlemleri başlığından Harç İlan ve Kayıt Ücretleri alanına tıklanarak ulaşılabilir.

Ticaret Sicili Müdürlüğü

Limited Şirketimizi nevi değiştirmek suretiyle Anonim Şirkete dönüştürmek istiyoruz. İstenen evraklar nelerdir?

https://bilgi.atso.org.tr/ adresinden A. Tescil ve Üyelik İşlemleri başlığı altında Tür Değişikliği başlığına tıklanması halinde gerekli evrak listesine ve matbu evraklara ulaşılabilir.

Ticaret Sicili Müdürlüğü

Limited Şirket olarak kayıtlı bulunmaktayız. Unvan değişikliği yapmak istiyoruz. Ne yapmamız gerekir ve istenen evraklar nelerdir?

Öncelikle belirlenen yeni ticaret unvanının kontrolü yapılmalıdır. Kullanmak istediğiniz yeni ticaret unvanının daha önce herhangi bir sicil dairesinde tescil edilmemiş olması gerekir.
Unvan seçerken dikkat edilecek hususlar:
İşletme konusu ile şirket türünü gösteren ibareler Türkçe olmak kaydıyla ticaret unvanı serbestçe belirlenebilir.
Ticaret unvanında yer alan ibareler kamu düzenine, ulusal çıkarlara ve ahlaka aykırı olamaz, kültürel ve tarihi değerleri zedeleyecek şekilde belirlenemez.
Bir ticaret unvanına “Türk”, “Türkiye”, “Cumhuriyet”, “Milli” kelimeleri yalın, sade ve eksiz olarak; Bakanlar Kurulu kararıyla konulabilir.
Anonim ve Limited şirketlerin ticaret unvanında işletme konularından en az birinin yer alması zorunludur. İşletme konusunu gösteren ibarelerde kısaltma yapılamaz. Başlıca amacı başka işletmelere katılmaktan ibaret olacak şekilde kurulacak anonim şirketlerin unvanında “holding” ibaresine yer verilmesi zorunludur.
Ticaret unvanında resmi olarak tanımlanmış yer adları kullanılabilir, ülke adlarının unvanda kullanılabilmesi için ise o ülkenin yetkili makamlarından izin alınması gerekir.

Müdürlüğümüzce unvan kontrolleri öncelikle müdürlüğümüz kayıtlarından sonra Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ticaret Sicili Gazetesinin internet sitelerindeki Unvan sorgulama bölümlerinden yapılmaktadır. Şirket kuruluşlarında unvanın öncelikle firma tarafından ilgili bölümlerden kontrolü yapılabilir, ancak mutlak surette en son kontrolün Ticaret Sicili Müdürlüğümüzce yapılması zorunludur. Unvan kontrolünden sonra istenen evraklara https://bilgi.atso.org.tr/ adresinden A. Tescil ve Üyelik İşlemleri başlığından Limited Şirketler tıklanır, Ana Sözleşme Değişikliği başlığına tıklanması halinde gerekli evrak listesine ve matbu evraklara ulaşılabilir.

Ticaret Sicili Müdürlüğü

Şirket merkezimiz İstanbul'dur. Antalya'da merkeze bağlı bir işyeri açtık. Müdürlüğünüze kayıt ettirmek zorunda mıyız?

Türk Ticaret Kanunu'nun 48.maddesi ve Ticaret Sicili Yönetmeliği’ nin 120.maddeleri uyarınca şube olarak kayıt yaptırılması gerekmektedir.

Ticaret Sicili Müdürlüğü

Anonim Şirketimiz 2021 yılında tasfiyeye geçmiş, tasfiye tescili yapılmıştır. Tasfiye sürecimiz ne kadardır?

Tasfiye tescil işleminden sonra birer hafta ara ile üç defa Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde alacaklılara çağrı ilanları yapılır. Üçüncü ilanın yayınlandığı gazete tarihinden itibaren en az 3 ay (ana sözleşmenizde aksine bir hüküm bulunmaması halinde) beklenir. 3 ay sonunda Tasfiye Sonu evrakları tamamlanarak kayıt silinme için Ticaret Sicili Müdürlüğü’ ne müracaat edilir.

Ticaret Sicili Müdürlüğü

Yeni bir şirket kurmak istiyoruz. Amaç ve konu maddesini oluşturmak için yararlanabileceğim listeniz var mıdır?

https://bilgi.atso.org.tr/ adresinden A. Tescil ve Üyelik İşlemleri başlığı altında İş Konusu Örnekleri başlığına tıklanması halinde ulaşılabilir.

Ticaret Sicili Müdürlüğü

Almanya’da Kurulu yabancı bir şirket Antalya'da kurulmuş ve faaliyet gösteren bir Limited Şirkete ortak olmak istiyor. Hangi evraklar istenmektedir?

https://bilgi.atso.org.tr/ adresinden A. Tescil ve Üyelik İşlemleri başlığı altında Yabancı Sermayeli Şirketler alanından Yabancı Uyruklu Şirketlerde Hisse Devrine girilmesi halinde gerekli evrak listesine ve matbu evraklara ulaşılabilir.

Ticaret Sicili Müdürlüğü

İtalya’da kurulu yabancı bir şirket Antalya'da şube açmak istiyor. Nasıl bir yol takip etmeliyiz ve hangi evraklar istenmektedir?

Tescil işlemleri için istenen evraklara https://bilgi.atso.org.tr/ adresinden A. Tescil ve Üyelik İşlemleri başlığı altında Yabancı Sermayeli Şirketler alanından Yabancı Uyruklu Şirketin Türkiye Şubesi Kuruluşunda İstenen Evraklara girilmesi halinde gerekli evrak listesine ve matbu evraklara ulaşılabilir.

Ticaret Sicili Müdürlüğü

Limited Şirket olarak kayıtlı bulunmaktayız. Şirket müdürümüzün görev süresi sona ermiştir. Yeni müdür tayini ile ilgili alacağımız kararda müdürümüzü süresiz atayabilir miyiz?

Türk Ticaret Kanunu’nda, Limited Şirket müdürlerinin görev süresi bakımından sınırlayıcı bir hüküm yoktur. Bu nedenle alacağınız kararda müdüre herhangi bir süre vermeden seçebilirsiniz.

Ticaret Sicili Müdürlüğü

Limited Şirket en az kaç kişi ile kurulabilir?

Türk Ticaret Kanunu madde 573’ e göre: “Limited şirket, bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulur….” Hükmü uyarınca limited şirket bir veya daha çok ortak ile kurulabilir.

Ticaret Sicili Müdürlüğü

Limited Şirket kuruluşunda en az sermaye miktarı ne olmalıdır?

Limited Şirket kuruluşlarında en az sermaye miktarı 10.000.TL. olmalıdır.

Ticaret Sicili Müdürlüğü

Limited Şirketimize ortaklar haricinden bir kişiyi müdür olarak seçebilir miyiz?

Türk Ticaret Kanunu'nun 623.maddesi 1.paragrafında: “Şirketin yönetimi ve temsili şirket sözleşmesi ile düzenlenir. Şirketin sözleşmesi ile yönetimi ve temsili, müdür sıfatını taşıyan bir veya birden fazla ortağa veya tüm ortaklara yada üçüncü kişilere verilebilir. En azından bir ortağın, şirketi yönetim hakkının ve temsil yetkisinin bulunması gerekir.” Denildiğinden ortaklar harici kişilerde müdür olarak atanabilir ancak ortak dışı müdürün yanında en az bir ortağında şirketin yönetim ve temsil hakkının bulunması gerekmektedir.

Ticaret Sicili Müdürlüğü

Anonim Şirketler en az kaç kişi ile kurulabilir?

Türk Ticaret Kanunu madde 338: “Anonim şirketin kurulabilmesi için pay sahibi olan bir veya daha fazla kurucunun varlığı şarttır.” Hükmü uyarınca (Özel Kanunlara tabi Anonim Şirketler hariç) Anonim şirketler bir veya daha fazla kişi ile kurulabilir.

Ticaret Sicili Müdürlüğü

Anonim Şirket kuruluşunda en az sermaye miktarı ne olmalıdır?

Anonim Şirket kuruluşlarında en az sermaye miktarı 50.000.TL. olmalıdır.

Ticaret Sicili Müdürlüğü

Yabancı yatırımcılar Türkiye'de her alanda faaliyet gösterebilirler mi?

Yabancı Yatırımcıların Türkiye’de Serbestçe Doğrudan Yatırım Yapmaları İlkesine Özel Kanunlarla getirilen sınırlamalar vardır. Bu faaliyet alanlarında yapılan sınırlamalar ile ilgili Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden bilgi alınabilir.

Ticaret Sicili Müdürlüğü

Limited Şirket ortaklarımızdan birinin evlilikten dolayı soyadı değişmiştir. Değişikliği tescil ettirmemiz gerekir mi? Hangi evraklar istenmektedir?

Tescil edilmiş hususlarda vuku bulacak her türlü değişiklikler tescile tabidir. (Türk Ticaret Kanunu'nun 31.maddesi) Tescil müracaatı için; https://bilgi.atso.org.tr/ adresinden A. Tescil ve Üyelik İşlemleri başlığından Limited Şirketler tıklanır, Ortağın İsim Değişikliği başlığına tıklanması halinde gerekli evrak listesine ve matbu evraklara ulaşılabilir.

Ticaret Sicili Müdürlüğü

Merkezimiz Antalya'dadır. Adresleri İzmir ve Bursa olmak üzere iki ayrı ilde şube açmak istiyoruz. Her iki ildeki şubelerin açılış kararlarını aynı kararda alabilir miyim?

İki ayrı ilde açılacak şubeleriniz için iki ayrı karar alınması uygun olur. Çünkü İzmir adresli şubenizin tescili İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü, Bursa adresli şubenizin tescili ise Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

Ticaret Sicili Müdürlüğü

Hisse devrinde tescil yapılırken devrin ortaklar arası veya şirket dışından bir kişiye yapılması arasında tescil masrafları bakımından bir fark var mıdır?

Her iki durumda da tescil masrafları arasında fark bulunmamaktadır. Harçlar Kanunu Genel Tebliği uyarınca tescil harcı Ticaret Siciline tescil edilmiş olan vakalardaki değişikliklerin her biri için, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ilan ücreti ise yayınlanacak olan metnin her bir kelimesi için hesaplanmaktadır.

Ticaret Sicili Müdürlüğü

Yeni bir Anonim Şirket kurmak istiyoruz. Kayıt için ne kadar ödeme yapmamız gerekir?

https://bilgi.atso.org.tr/ adresinden A. Tescil ve Üyelik İşlemleri bölümünden Harç İlan ve Kayıt Ücretleri alanına tıklanarak ulaşılabilir.

Ticaret Sicili Müdürlüğü

Kollektif Şirkette asgari sermaye miktarı nedir?

Türk Ticaret Kanunu'nda Kollektif Şirketler için asgari sermaye miktarı öngörülmemiştir.

Ticaret Sicili Müdürlüğü

Kollektif Şirket olarak kayıtlı bulunmaktayız. Amaç ve konu maddesini değiştirmek istiyoruz. İstenen evraklar nelerdir?

https://bilgi.atso.org.tr/ adresinden A. Tescil ve Üyelik İşlemleri başlığından Kollektif Şirketler tıklanır, Ana Sözleşme Değişikliği başlığına tıklanması halinde gerekli evrak listesine ve matbu evraklara ulaşılabilir.

Ticaret Sicili Müdürlüğü

Babam 2009 yılında vefat etmiş olup, odanıza gerçek kişi olarak kayıtlıdır. Odanızdaki kaydının kapatılması için ne yapmamız gerekiyor?

https://bilgi.atso.org.tr/ adresinden A. Tescil ve Üyelik İşlemleri başlığından Gerçek Kişiler tıklanır, Vefat Eden Gerçek Kişi başlığına tıklanması halinde gerekli evrak listesine ve matbu evraklara ulaşılabilir.

Ticaret Sicili Müdürlüğü

Gerçek kişi olarak Müdürlüğünüze kayıt olmak istiyorum. Kayıt için ne kadar ödeme yapmam gerekir?

https://bilgi.atso.org.tr/ adresinden A. Tescil ve Üyelik İşlemleri başlığı altında Harç İlan ve Kayıt Ücretleri alanına tıklanarak yeni kayıt ücretleri listesine ulaşılabilir.

Ticaret Sicili Müdürlüğü

Yurt dışında şube açmak istiyoruz. İstenen evraklar nelerdir?

Şube açmak istediğiniz ülkenin sicil kayıtlarının tutulduğu ilgili merciden (ticaret odası/mahkeme gibi) şube açılışı için hangi evrakları istediklerini öğrenmeniz gerekmektedir. Antalya Ticaret Sicili Müdürlüğü’ nden istedikleri herhangi bir belge varsa talep etmeniz halinde karşılanabilir.

Ticaret Sicili Müdürlüğü

İki ortaklı bir Limited Şirketimiz var. Aynı zamanda şirket müdürü olan diğer ortağıma hiçbir şekilde ulaşamıyorum. Şirketi kapatabilmem için ne yapmam gerekir?

Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurulması gerekmektedir.

Ticaret Sicili Müdürlüğü

Limited Şirket olarak kayıtlı bulunmaktayız. Ortaklarımızdan biri vefat etmiştir. Veraset ilamı çıkartılmıştır. Tescil işlemleri için istenen evraklar nelerdir?

https://bilgi.atso.org.tr/ adresinden A. Tescil ve Üyelik İşlemleri başlığı altında Limited Şirketler tıklanır, Ortağın Vefatı başlığına tıklanması halinde gerekli evrak listesine ve matbu evraklara ulaşılabilir.

Oda Sicil Müdürlüğü

Oda Sicil Müdürlüğü İle İlgili Soru ve Cevapları

Oda Sicil Müdürlüğü

Odanıza kayıtlı olduğumu gösterir belgeyi nasıl alabilirim?

Online İşlemler, ATSO Merkez – Oda Sicil Müdürlüğümüzden e-imzalı olarak alabilirsiniz. Ayrıca, ilçe firmalarımız ilgili İlçe Temsilciliğimizden de alabilirler.

Oda Sicil Müdürlüğü

Online belge alabilir miyim?

Oda Sicil Müdürlüğü

İhale belgesinin ücretini öğrenebilir miyim?

Oda Sicil Belge Ücretlerinden ulaşabilirsiniz.

Oda Sicil Müdürlüğü

Belgemi online nasıl alabilirim?

Online İşlemlerden alabilirsiniz.

Oda Sicil Müdürlüğü

Oda Üye Kimlik Kartını nasıl alabilirim?

Online işlemler, ATSO Merkez – Oda Sicil Müdürlüğümüzden alabilirsiniz.

Oda Sicil Müdürlüğü

Yabancı dilde belge alabilir miyim?


Oda Sicil Müdürlüğü

Odanızdan kayıt tasdiği işlemini nasıl yaptırabilirim?

Oda Sicil Müdürlüğümüze onaylanmasını istediğiniz evrakı getirerek Odamıza kayıtlı olduğunuzun tasdikini yaptırabilirsiniz.

Oda Sicil Müdürlüğü

Yat işletmeciliği iş konusu ile Odanıza kayıt olabilir miyim?

Yat işletmeciliği, su sporları, eczacılık, muhasebecilik, mali müşavirlik ve bağımsız denetim faaliyetleri ilgili mevzuatlar gereği Odamıza kayıt olamamaktadırlar.

Oda Sicil Müdürlüğü

Odanıza kayıt olmak istiyorum, ne yapmalıyım?

Tescil ve Üyelik İşlemlerinden ulaşabilirsiniz.

Oda Sicil Müdürlüğü

Odanıza kayıt ücretini öğrenebilir miyim?

Tescil ve Üyelik İşlemlerinden ulaşabilirsiniz.

Oda Sicil Müdürlüğü

Şirket merkezi İstanbul'dur. Antalya'da da işyeri açtım. Odanıza kayıt olmam gerekir mi?

5174 Sayılı Kanun'un 9.maddesi gereği şube olarak kayıt olmalısınız.

Oda Sicil Müdürlüğü

Gerçek kişi olarak kayıtlıyım. Kaydımın kapatılması için ne yapmam gerekir?

Tescil ve Üyelik İşlemlerinden ulaşabilirsiniz.

Oda Sicil Müdürlüğü

Esnaf ve Sanatkarlar Odasına şahıs olarak kayıtlıyım. Odanıza kayıt yaptırmak istiyorum. Ne yapmam gerekir?

Ticaret İl Müdürlüğü bünyesindeki Esnaf-Tacir Ayırımı Komisyonuna başvurmanız gerekmektedir.

Oda Sicil Müdürlüğü

İş konumu değiştirdim. Kaydımın güncellenmesi için hangi evrakları hazırlamalıyım?

Tescil ve Üyelik İşlemlerinden ulaşabilirsiniz.

Oda Sicil Müdürlüğü

Firmamın nace kodunu / meslek grubunu değiştirmek istiyorum. Ne yapmam gerekir?

Meslek Grubu ve Faaliyet (Nace) Kodu İşlemlerinden ulaşabilirsiniz.

Oda Sicil Müdürlüğü

Ana faaliyet konum devam ederken ek bir işe başladım. Kayıtlarınıza ek nace kodunun işlenmesi için ne yapmalıyım?

Meslek Grubu ve Faaliyet (Nace) Kodu İşlemlerinden ulaşabilirsiniz.

Oda Sicil Müdürlüğü

Oda Durum Bilgimin askıda olduğu bilgisini aldım. Bu ne anlama gelmektedir?

5174 Sayılı Kanun'un 10.maddesi uyarınca askıya alınmaktadır.

Belgelendirme Müdürlüğü

Belgelendirme Müdürlüğü İle İlgili Soru ve Cevapları

Belgelendirme Müdürlüğü

Firmanın kapasite raporu ön kapak bilgilerinde değişiklik olduğunda ne yapılmalıdır?

Firmaya ait kapasite raporunun ön kapak bilgilerinde (unvan, adres, telefon, faks, tescilli sermaye, üretim tesisinin metrekaresi,nace vb.) değişiklik olması halinde, firmanın odalarımıza belgeleriyle başvuruda bulunması durumunda rapor üzerinde gerekli düzeltmeler yapılmakta ve raporun geçerliliği devam etmektedir.

Belgelendirme Müdürlüğü

Kapasite Raporunun süresi bitince yenileme işlemi nasıl yapılır?

Kapasite Raporu Müracaat Formu ve Kapasite Raporunun Düzenlenmesi İçin Gerekli Belgeler ile tekrar müracaat edilerek yenilenmektedir.

Belgelendirme Müdürlüğü

Kapasite raporu yenilemelerinde, başvuru formu ve ekindeki belgelerin tekrar hazırlanması gerekir mi?

Yenileme işlemlerinde Müracaat Formu ve ekindeki gerekli belgelerin tekrar güncel olarak hazırlanması gerekmektedir.

Belgelendirme Müdürlüğü

Elektrik indiriminden faydalanmak için Kapasite Raporu almam gerekir mi?

On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri üç milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler Mikro İşletme kapsamındadır. Bu işletmeler, Kapasite Raporuna gerek kalmaksızın e-devlet üzerinden sunulan "Sanayi Sicil Bilgi Sistemi"ne girerek Sanayi Sicil Belgesi alacaklardır. Bu belgeyi alan firmaların kapasite raporu almalarına gerek kalmamaktadır. Mikro işletme kapsamında olmayan diğer firmalar kapasite raporu almak zorundadır.

Belgelendirme Müdürlüğü

Firmanın makine parkında değişiklik olur ise kapasite raporunda ne gibi işlem yapılmalıdır?

Mevcut makine parkında firmanın üretim kapasitesine müteessir etki yapan bir değişim var ise firma, kapasite raporu için yeniden müracaat ederek yenileme talep edilebilir.

 
Belgelendirme Müdürlüğü

Birden çok adreste yer alan imalat işyerleri için tek kapasite raporu alınabilir mi?

Her imalat adresi için şube açılışı yaparak kapasite raporu alınması gerekmektedir. Eğer bir adresten çıkan yarı mamul diğer adreste işlenip ürün elde ediliyorsa tek raporda düzenlenebilir.

Belgelendirme Müdürlüğü

Antalya Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı ama başka bir ilde bulunan işletmeye kapasite raporu alabilir miyiz?

Başka ilde bulunan işletme için orada bulunan Odaya şube kaydı tescili yapılarak, bulunduğu ilden kapasite raporu alınabilir.

Belgelendirme Müdürlüğü

Kapasite Raporundaki mevcut üretimin yapıldığı yer adresi taşınma nedeni ile değiştiğinde ne yapmalıyız?

Kapasite Raporundaki üretimin yapıldığı yer adresi taşınma nedeni ile değişikliğinde, Kapasite Raporu Müracaat Formu ve Kapasite Raporunun Düzenlenmesi İçin Gerekli Belgeler ile tekrar Odaya müracaat edilmesi gerekmektedir.. Firma yeni adresinde ziyaret edilerek yeni bir rapor düzenlenir.

Belgelendirme Müdürlüğü

Henüz süresi dolmamış kapasite raporuna yeni bir ürün, hammadde veya yeni bir makina ilave etmek için ne yapılmalıdır?

Kapasite Raporu Müracaat Formu ve Kapasite Raporunun Düzenlenmesi İçin Gerekli Belgeler ile Kapasite raporuna tekrar başvurularak, yenilenmelidir.

Belgelendirme Müdürlüğü

Kapasite Raporundaki mevcut adresimiz taşınmaz olmaksızın numarataj kaynaklı değiştiğinde ne yapmalıyız?

Firma, Oda Sicil Bilgilerinde adres güncellemesini yaptırdıktan sonra geçerlilik süresi devam eden Kapasite raporunda da adres güncellemesini talebini belirten Odamıza hitaben yazılmış, firma yetkilisince kaşelenip, imzalanmış dilekçe ile müracaat etmeniz gerekmektedir.

Belgelendirme Müdürlüğü

Kapasite raporunun hazır olduğu bilgisi nereden alınır?

Odamızca hazırlanan kapasite raporlarının TOBB tarafından onaylandığı bilgisi, firmaların müracaat formunda yer alan eposta adresine bildirilmektedir.

Belgelendirme Müdürlüğü

Kapasite Raporu düzenlenmesi için evraklar teslim edildikten sonra eksper heyeti kaç gün içerisinde firmanın adresine tespite gitmektedir?

Başvuru yapıldıktan sonra 1-5 gün içerisinde eksper heyet firmanın adresine tespite gidebilmektedir. Firmaların müracaat formunda yer alan eposta adresine eksperin ismi ve telefon bilgisi bildirilmektedir. Dilerse firma süreci hızlandırmak yada koordinasyonu sağlamak için eksperle irtibata geçebilmektedir.

Belgelendirme Müdürlüğü

Kapasite raporu TOBB tarafından ne kadar sürede onaylanmaktadır?

Hangi sektör olduğuna, raporun sayfa sayısına ve onaylayan uzmanın yoğunluğuna bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Kapasite Raporu TOBB tarafından onaylanır onaylanmaz, raporun teslim alınması için müracaat formunda yer alan eposta adresine bilgi verilmektedir.

Belgelendirme Müdürlüğü

Oda Sicil ve Ticaret Sicil numarası değişmeksizin firma unvanında değişiklik olması durumunda Kapasite Raporunda nasıl düzeltme nasıl yapılır?

Oda Sicil Bilgilerinden unvan değişikliği yapıldıktan sonra geçerlilik süresi devam eden Kapasite raporunda da unvan değişikliği talebini belirten Odamıza hitaben yazılmış, firma yetkilisince kaşelenip, imzalanmış dilekçe ile müracaat etmeniz gerekmektedir.

Belgelendirme Müdürlüğü

Kapasite Raporunu nasıl iptal ederiz?

Kapasite Raporu’nu iptal etme gerekçesini belirten, firma yetkilisince kaşelenip, imzalanmış ve Odamıza hitaben yazılmış dilekçeyle müracaat edilir.

Belgelendirme Müdürlüğü

Kapasite Raporu müracaatında hangi unsurlara dikkat etmeliyiz?

Kapasite raporu müracaatını yapmadan önce firmanın kullanacağı makinelerin kurulu ve çalışır vaziyette olmasıyla birlikte SGK’lı çalışan olması gerekmektedir. Kapasite raporu müracaat formunda yazan bilgilerin Oda üye bilgileri ve teslim edilen belgelerle uyumlu olması gerekmektedir. Kapasite Raporunun Düzenlenmesi İçin Gerekli Belgelerin eksiksiz teslim edilmesi gerekmektedir.

Belgelendirme Müdürlüğü

Kapasite Raporunun yenilenmesini gerektiren durumlar hangileridir?

Geçerlilik Süresi bitimi, Taşınma nedeni ile adres değişikliği, Kapasite verilerindeki değişiklikler.

Belgelendirme Müdürlüğü

Elle meye ve sebze paketleme işi yapan işletmeler için kapasite raporu düzenlenebilir mi?

Hayır, düzenlenemez, bu tür işletmeler için Ekspertiz Raporu tanzim edilmektedir

Belgelendirme Müdürlüğü

Kapasite Raporu onaylandığında Odadan şirket yetkilisi mi teslim alabilir?

Kapasite Raporu onaylandığında Odadan firma adına herkes teslim alabilir.

Belgelendirme Müdürlüğü

Yerli Malı Belgesi Yerli Katkı Oranı Hesap Cetvelinde Genel Giderler neleri kapsar?

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği eki Tek Düzen hesap Planına göre 632- Genel Yönetim Giderleri kapsamına giren aşağıdaki giderler genel giderlerdir.
“İşletmenin genel yönetimi fonksiyonu ile ilgili olarak yapılan ve üretimle yada satılan mal maliyeti ile doğrudan ilişkisi kurulamayan endirekt malzeme, endirekt işçilik, personel giderleri, dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler, çeşitli giderler, vergi, resim ve harçlar amortisman giderlerinden oluşur.”

Belgelendirme Müdürlüğü

Yerli Malı Belgesi Yerli Katkı Oranı Hesap Cetvelinde Dolaylı İşçilik neleri kapsar ?

Üretim faaliyetleri ile ilgili olmakla birlikte, belli bir mamulün maliyetine doğrudan yüklenemeyen işçilik giderleridir. (Örneğin; Üretim departmanı bakım yöneticilerinin ücretleri, üretim departmanı bakım personeli ücretleri, fabrika binası bekçisi veya güvenlik personeli ücretleri gibi.)

Belgelendirme Müdürlüğü

Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli düzenlenirken hangi döneme ait bilgiler esas alınacaktır?

Sürekli denetimlerde esas olarak son üç aylık geçici vergi dönemi verilerinin kullanılması gerekir.

Ancak, son üç aylık geçici vergi dönemi beyannamesi henüz verilmemişse bir önceki geçici vergi dönemi verilerinin de kullanılabilmesi gerekir.
Bu hesaplamanın yapılabilmesi için 3A,3B,3C ve 3D Yerli Katkı Oranı hesap Cetvellerinin doldurulması gerekir.

Belgelendirme Müdürlüğü

Firma stok yönetim programı kullanıyorsa (SAP vb) fatura yerine veri program çıktısı kullanılabilir mi?

Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli düzenlenirken geçici vergi dönemleri itibariyle muhasebe verilerinin kullanılması halinde, stok değerleme programı kullanan firmalarda muhasebeye uygunluk yönünden program çıktılarının kullanılması gerekir.

Belgelendirme Müdürlüğü

Henüz üretilmemiş veya son dönemde üretilmemiş bir ürün için Yerli Malı Belgesi düzenlenebilir mi?

Tebliğe göre üretilmeyen ürüne belge düzenlenemez.

Belgelendirme Müdürlüğü

Birden fazla ürün çeşitliliği olan firmalarda, farklı katkı oranı olan ürünlerin her bir ürün çeşidi için ayrı ayrı mı, yoksa en düşük orandaki ürüne göre tek belge mi düzenlenir ?

Bu konuda Tebliğ Madde-7 (5) ve Uygulama Usul ve Esasları Madde 15 (5) aşağıdaki gibidir.
“Her ürün için ayrı ayrı belge verilebileceği gibi, aynı grupta bulunan birden fazla ürün için tek Yerli Malı Belgesi düzenlenebilir. Bu durumda her bir ürün ile ilgili bilgiler Yerli Malı Belgesi’nde yer alır.”
Bu maddenin anlamı; Yerli Katkı Oranları aynı olan ürün gruplarına tek belge verilebileceği gibi, ayrı ayrı da verilebilir. Ancak farklı yerli katkı oranı veya farklı ürün koduna sahip olan ürünlerden her birine ayrı belge verilir.

Belgelendirme Müdürlüğü

Yerli Malı Belgesi Yerli Katkı Oranı Hesap Cetvelinde ithal girdide hangi fiyat esas alınır?

Tebliğde açık bir şekilde “İthal girdi tutarının hesaplanmasında, ithal girdinin fabrikaya teslim fiyatı ve teslim tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru dikkate alınır” ibaresine yer verilmiştir.

Belgelendirme Müdürlüğü

Amortisman giderlerinin tamamı yerli girdi olarak kabul edilecek mi? İthal makine ve teçhizata ilişkin amortisman giderlerinin ithal girdi olarak dikkate alınması gerekecek mi?

Amortismana tabi sabit kıymetlerin iktisap tarihlerinin çok geniş bir zaman dilimine yayılması ve mamul maliyetine giden amortisman giderlerinin her bir makine-teçhizat bazında ayrılmasının zorluğu nedeniyle, amortisman giderlerinin tamamının yerli girdi olarak kabul edilmesi gerektiği düşünülmektedir.

Belgelendirme Müdürlüğü

Yerli Malı Belgesi Yerli Katkı Oranı Hesap Cetvelinde Yurt içinden temin edilen girdilerin ithal olup olmadığı hakkında menşe kontrolü nasıl yapılacaktır?

Yurt içinden temin edilen girdilerin ithal olup olmadığı hakkında menşe kontrolü yapılır, girdi ithal ise ithal girdi hesaplamasına dahil edilir. Eğer girdi sanayi sicil belgesine sahip bir işletme tarafından üretilmiş ve sanayi sicil belgesinin üretim konusu bölümünde yer almışsa yerli girdi olarak yerli girdi hesaplamasına dahil edilir.

Belgelendirme Müdürlüğü

Enerji (elektrik, doğalgaz ve petrol ürünleri) giderleri yerli girdi mi, ithal girdi mi olarak dikkate alınacaktır?

Yurt içi üreticiden alınan ve doğalgazdan veya petrolden üretilen elektrik giderleri yerli girdi olarak kabul edilir.
Buna karşılık, ithalatçıdan/dağıtıcıdan alınarak kullanılan doğalgaz ve petrol ürünleri ise, ithal girdi olarak değerlendirilir.
Örneğin ; Bir firma doğalgazı ısıtma amacı için kullanıyorsa ısıtma gideri ithal girdi olarak ele alınacaktır. Ancak doğalgazdan elektrik üretip bu elektriği kendi üretiminde kullanıyorsa elektrik yerli girdi olarak ele alınacaktır.

Belgelendirme Müdürlüğü

Yerli Malı Belgesi talebinde Kapasite Raporundaki üretimin yapıldığı yer adresi ile Sanayi Sicil Belgesindeki adreslerin uyuşmadığı durumlarda hangi adres esas alınacaktır?

Kapasite Raporundaki üretimin yapıldığı yer adresi ile Sanayi Sicil Belgesindeki adreslerin uyuşması gerekir.

Belgelendirme Müdürlüğü

Bitkisel (Tahıllar,sebzeler, vb) veya hayvansal (Hayvan yetiştiriciliği,yumurta, vb) bir ürün herhangi bir sınai işlemden geçmeden ticareti yapılacaksa Yerli Malı Belgesi düzenlenir mi?

Bitkisel (Tahıllar, sebzeler, vb) veya hayvansal (Hayvan yetiştiriciliği, yumurta, vb) bir ürün herhangi bir sınai işlemden geçmeden ticareti yapılacaksa bu ürün için Yerli Malı Belgesi, “müstahsil makbuzu” görülerek ticaret borsası tarafından düzenlenir. Yerli katkı oranı % 100 ‘dür. Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli talep edilmez.
Ancak Bitkisel veya hayvansal bir ürün herhangi bir sınai işlemden geçerek kapasite raporu düzenleniyorsa, bu ürünün belgesi sanayi ürünlerine verilen her belge gibi odalar tarafından düzenlenecektir.

Belgelendirme Müdürlüğü

Kapasite Raporu ve Sanayi Sicil Belgeleri süreleri Yerli Malı Belgesi süresini nasıl etkiliyor?

Yerli Malı Belgesi hazırlandığı anda önemli olan Kapasite Raporu ve Sanayi Sicil Belgesinin geçerli olup olmadığıdır. Sürelerinin bitimine 1 gün kalmış olsa bile Yerli Malı Belgesine 1 yıllık süre verilmektedir.

Belgelendirme Müdürlüğü

A.TR ve EUR.1 belgelerinin geçerlilik süresi nedir?

İhracatçı ülkedeki vize tarihinden itibaren altı ay geçerlidir ve bu süre zarfında ithalatçı ülkelerin gümrük idarelerine ibraz edilmesi gerekir.

Belgelendirme Müdürlüğü

A.TR, Form A ve Ülkelere göre düzenlenmiş Menşe belgelerinin fiyatı nedir?

Bir adet satış fiyatı7 TL., basitleştirilmiş, A.TR’nin bir adet satış fiyatı 3 TL.’dır.

Belgelendirme Müdürlüğü

İhracat evrak tasdik fiyatı nedir?

31 TL’dir.

Belgelendirme Müdürlüğü

ATA karnesi kullanabilmek için bir Odaya üye olmak zorunluluğu var mıdır? ATA Karnesi fiyatı nedir?

Hayır üye olma zorunluluğu yoktur. ATA karnesi kullanmak için herhangi bir Odaya üye olmak zorunluluğu yoktur. Kamu kurumları da dâhil olmak üzere tüm tüzel ve gerçek kişiler ATA karnesi kullanabilir. ATA karnesi ücreti 340 TL’dir.

Belgelendirme Müdürlüğü

ATA Karnesi ile geçici ithalatı yapılan eşya satılabilir mi?

Bir ATA karnesi eşyanın ayniyetine uygun olarak geri dönmesi esastır. Ancak, karne kapsamı eşyanın satışının yapılması halinde, ithalat rejimi şartları geçerlidir

Belgelendirme Müdürlüğü

ATA Karnelerin kullanım süreleri nedir?

Onay tarihinden itibaren 1 yıldır.

Belgelendirme Müdürlüğü

Sigorta acenteliği uygunluk belgesi müracaatı için gerekli belgeler nelerdir? Ücreti nedir?

Odamız Web sitesinde mevcuttur. Uygunluk belgesi ücreti 85 TL, fiziki tetkik ücreti  86 TL’dir. Ayrıca, kayıt işlemlerinin tamamlanmasından sonra 30.000 TL TOBB’un levha kayıt ücreti ödenmelidir

Belgelendirme Müdürlüğü

Ana Fuar Takvimine başvuru nasıl yapılır?

TOBB’un Yurtiçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Uygulama ve Esaslar kapsamında, ana fuar takviminde yer almak üzere yapılacak fuar düzenleme başvuruları, fuarın düzenleneceği yıldan bir önceki yılın Ağustos ayının 1 inci gününe kadar söz konusu esaslarda belirtilen belgelerle birlikte ilgili Oda/Borsaya başvurulur.

Belgelendirme Müdürlüğü

Yurt içinde düzenlenen fuarların listesine nasıl ulaşabilirim?

TOBB’un www.tobb.org.tr adresinden güncel yurt içi fuarlarına ulaşmanız mümkündür.

Belgelendirme Müdürlüğü

TIR Karnesi kullanmak ve TIR Sistemine girmek için ne yapılmalı?

TOBB’a bağlı yetkili Odalara başvurmak ve ayrıca TIR Sözleşmesinde belirtilen şartlara haiz olmak gerekmektedir.

Belgelendirme Müdürlüğü

TIR Karnesi süresinde iade edilmez ya da kaybolursa ne yapılmalı?

Tır Karnesi süresinde iade edilmezse ya da kaybolup çalındıysa acilen bağlı olunan Odaya kayıp/çalıntı başvurusunda bulunulmalıdır.

Belgelendirme Müdürlüğü

Sayısal Takograf kartı başvurusu nasıl yapılır.

staumkm.tobb.org.tr adresinden başvuru yapılır.

Belgelendirme Müdürlüğü

Sayısal Takograf kart ücreti nedir?

Yeni başvuru ve yenileme 217 TL, kayıp/çalıntı/el konulma 434 TL ve servis/şirket kartı 612 TL'dir.

Mali İşler Müdürlüğü

Mali İşler Müdürlüğü İle İlgili Soru ve Cevapları

Mali İşler Müdürlüğü

Aidat ve munzam aidatların ödeme takvimi ne zaman?

1.taksit 30 Haziran, 2.taksit son ödemesi 31 Ekim

Mali İşler Müdürlüğü

Aidat borcumu nasıl öğrenebilirim?


Odamız web sitesinde E-ATSO “Borç Aidat Ödeme" bölümünde öğrenebilirsiniz.

Mali İşler Müdürlüğü

Munzam aidat nasıl hesaplanır?

5174 Sayılı Yasanın 25. maddesinde açıklanmıştır. (Munzam Aidat: Gerçek kişi tacir ve sanayicilerin bir yıl önceki gelir vergisine matrah teşkil eden ticari kazançları; tüzel kişi tacir ve sanayicilerin ise ticari bilanço karlarının binde beşi oranında tahakkuk eden aidattır.

Dış İlişkiler Müdürlüğü

Dış İlişkiler Müdürlüğü İle İlgili Soru ve Cevapları

Dış İlişkiler Müdürlüğü

AB Bilgi Merkezi ne iş yapar?

Odamız ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu arasında 1998 yılında imzalanan bir hizmet kontratı ile kurulan Antalya AB Bilgi Bürosu olarak şu görevleri yerine getirmekteyiz:

Bilgi taleplerinin karşılanması: Avrupa Birliği ve Türkiye ilişkileri çerçevesinde ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda her türlü bilgi talebini karşılamak ve güvenilir bir başvuru noktası olarak hizmet vermek,

Veri tabanlarına erişim: Halkın çeşitli AB veritabanlarına erişimini kolaylaştırmak amacıyla bu veritabanlarında yer almak,

Bilgilendirme: Uzman konuşmacıların katılımıyla AB-Türkiye ilişkileri ve AB politikaları üzerine seminerler, konferanslar ve eğitimler düzenlemek,

Yayın ve dokümantasyon: Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve çeşitli kurumlar tarafından hazırlanan yayınların dağıtımını yapmak,

Kültürel ve sanatsal faaliyetler: AB üyesi ülkeler ve Türkiye arasında kültürel etkileşimi ve tanıtımı amaçlayan çeşitli kültürel ve sanatsal faaliyetler düzenlemek ve

Projeler: AB finansmanlı hibe çağrılarına proje teklifi hazırlamak isteyen kurumlara, STK’lara ve üyelerimize Proje Döngüsü Yönetimi konusunda teknik destek vermek bulunmaktadır.

Dış İlişkiler Müdürlüğü

Avrupa Birliği Programları Nelerdir?

Birlik Programları belirli bir süre için Birlik politikaları ile ilgili belirli alanları kapsayacak şekilde AB üye ülkeleri ve aday ülkeler arasında birliğini teşvik etmek üzere uygulanan faaliyetler bütünüdür. Vatandaşların, işletmelerin, sivil toplum kuruluşlarının, kamu kurumlarının Birlik Programlarına katılım imkanı mevcuttur. Aday ülkelerin mevzuatın uyumu ve uygulanması alanındaki çalışmalarına da Birlik Programları önemli katkılar yapmaktadır. Birlik Programları, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi'nin onayı ile yürürlüğe girmekte ve programa ilişkin teklif çağrılarını (ihale) yayımlayan ilgili Komisyon Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Programların bütçesi ise katılımcı ülkeler tarafından yapılan ödemeler ve AB bütçesinden sağlanan tahsis ile oluşturulmaktadır.

Programların önemli bir bölümü için başvurular doğrudan Avrupa Komisyonuna gönderilmekte ve değerlendirme bağımsız uzmanlar tarafından yapılmaktadır. Merkezi olmayan bazı programlar için ise katılımcı ülkede bulunan ulusal ajanslar yoluyla başvuru ve değerlendirme yapılmaktadır. Birlik Programlarının temel amacı işbirliğinin geliştirilmesi olduğu için, başvuruların büyük çoğunluğunda farklı ülkelerden ortakların olması şarttır. Program bütçesinden sağlanan mali desteklerin önemli bölümü yatırım içermeyen projelere (kültürel faaliyetler, personel değişimi, araştırma projeleri, bilgi paylaşım projeleri gibi) verilmektedir.

TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ PROGRAMLARI

Türkiye de aday ülke sıfatı ile bu Birlik Programlarına katılım sağlamaktadır. Ülkemiz 26 Şubat 2002 tarihinde imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Topluluğu Arasında Türkiye'nin Topluluk Programlarına Katılmasının Genel İlkeleri Hakkında Çerçeve Anlaşma" ile Programlara katılmaya başlamıştır.

Türkiye'nin aday ülkelere açık olan Birlik Programlarına katılım prosedürü şu şekilde gerçekleşmektedir:

2021 - 2027 DÖNEMİNDE TÜRKİYE'NİN KATILIMININ KESİNLEŞTİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ PROGRAMLARI

Ufuk Avrupa

Avrupa Birliği 9. Çerçeve Programı olan Ufuk Avrupa ile 2021-2027 yılları arasında 95,5 milyar Avro'luk bütçeyle bilim ve yenilik faaliyetlerinin desteklenmesi hedeflenmektedir.

Ufuk Avrupa Programın amaçları;

Avrupa Birliği’ni bilimsel ve teknolojik yönden güçlendirmek,
Avrupa’nın yenilik kapasitesini, rekabetçiliğini ve istihdamını yükseltmek, toplum önceliklerini karşılamak,
Avrupa’nın sosyoekonomik model ve değerlerini sürdürmektir.
Ufuk Avrupa Programının yapısı Ufuk2020 Programının yapısına benzer şekilde 3 bileşen altında toplanmaktadır.
Ufuk Avrupa Programının yapısı Ufuk2020 Programının yapısına benzer şekilde 3 bileşen altında toplanmaktadır. Bu 3 bileşen Bilimsel Mükemmeliyet, Küresel Sorunlar ve Endüstriyel Rekabet, Yenilikçi Avrupa olarak belirlenmiştir. Alt programların birbiri ve diğer Birlik Programları ile uyumlu ve bütünleyici olması planlanmıştır. Açık bilim ve açık yenilik kavramları Programın bütünü için uygulanacaktır.

Detaylı Bilgi: https://ufukavrupa.org.tr/tr 

Erasmus+

Erasmus+ 2021-2027 yılları arasında uygulanan eğitim, gençlik ve spor alanlarını kapsayan Avrupa Birliğinin hibe programıdır. Erasmus+ Programı ile kişilere, yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, onların kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının artırılması amaçlanmaktadır. Erasmus+ Programının 2021-2027 yılları için tüm Avrupa'daki bütçesi 28,4 Milyar Avro'dur.

"Merkezi Teklif Çağrıları" başlıkları altındakiler hariç olmak üzere tüm Erasmus+ Programı başvuruları Türkiye Ulusal Ajansı tarafından alınmakta ve değerlendirilmektedir. Merkezi Teklif Çağrıları ise Brüksel merkezli Avrupa Komisyonu Yürütme Ajansı tarafından yönetilmektedir.

Detaylı Bilgi: https://www.ua.gov.tr/anasayfa/icerikler/erasmus-nedir/ 

Avrupa Dayanışma Programı (ESC)

Gençlerin kişisel, eğitimsel, sosyal, sivil ve mesleki gelişimlerini teşvik ederken, kendi ülkelerinde veya yurt dışında topluma yarar sağlayan projelerde gönüllü olmaları, çalışmaları veya ağ kurma faaliyetlerinde bulunmaları için fırsatlar yaratan, toplumsal ihtiyaçları karşılamayı hedefleyen yeni bir Avrupa Birliği girişimidir.

Detaylı Bilgi: https://www.ua.gov.tr/anasayfa/icerikler/esc/ 

2021 - 2027 DÖNEMİ İÇİN KATILIM GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDEN AVRUPA BİRLİĞİ PROGRAMLARI

Tek Pazar (Single Market)

Dış İlişkiler Müdürlüğü

Odamız Hangi Avrupa Birliği Projelerini Yürüttü?

Odamız Tarafından Yürütülen Avrupa Birliği Projeleri:

Dış İlişkiler Müdürlüğü

Merkezi Finans ve İhale Birimi Projeleri Nelerdir?

Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) 14 Şubat 2002 tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) ile Avrupa Birliği (AB) arasında imzalanan mutabakat zaptıyla kurulmuş bir kamu kuruluşudur. MFİB, T.C Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olup; idari açıdan Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

MFİB, Türkiye ve AB arasında yürütülen katılım öncesi mali işbirliği kapsamında finanse edilen programlar kapsamındaki projelerin İhale Makamı sıfatıyla mal alımları, hizmet alımları ve yapım işlerine ilişkin tüm ihale süreçleri, eşleştirme ve hibe çağrılarının yönetimi, Sözleşme Makamı sıfatıyla sözleşmelerin yönetimi, ödemeleri, muhasebesi ve mali raporlama işlerinden sorumludur.

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı, Jean Monnet Burs Programı, Türkiye'de Şap Hastalığının Kontrolü Projesi, Mülteci Kabul ve Geri Gönderme Merkezlerinin İnşası Projesi gibi önemli projeleri yöneten MFİB, kuruluşundan bu yana yaklaşık 700 projede 6600 den fazla sözleşmenin ve toplam 3,2 milyar Avro’luk fon yönetiminden sorumlu İhale ve Sözleşme Makamı rolünü üstlenmiştir. (Ocak 2022 itibariyle)

Sektörel yapılanmaya gidilen IPA’nın II. Döneminde (2014-2020) ise, Yargı, Temel Haklar, İçişleri, Sivil Toplum, Enerji ve Tarım Kurumsal Kapasite sektörlerinden sorumlu Uygulama Birimi olarak görev yapan MFİB, bu dönemde yaklaşık 700 milyon Avro’luk fonun yönetiminden sorumludur.

IPA III döneminde (2021-2027) MFİB, Hukukun Üstünlüğü, Temel Haklar ve Demokrasi, İyi Yönetişim, Müktesebat Uyumu, Stratejik İletişim ve İyi Komşuluk İlişkileri ve Yeşil Gündemin enerji öncelik alanında yer alan projelerde sözleşme makamı, yeni dönemdeki tanımıyla Mali Aracı Kurum olarak görev alacaktır.

Detaylı Bilgi: https://cfcu.gov.tr/tr 
Başarı Hikayleri: https://cfcu.gov.tr/tr/basari-hikayeleri 

Eğitim ve Mesleki Sertifikasyon Müdürlüğü

Eğitim ve Mesleki Sertifikasyon Müdürlüğü İle İlgili Soru ve Cevapları

Eğitim ve Mesleki Sertifikasyon Müdürlüğü

Eğitimlere nasıl kayıt yaptırabilirim?

Eğitimlere kayıt online olarak web sayfamız üzerinden yapılmaktadır.

Eğitim ve Mesleki Sertifikasyon Müdürlüğü

Eğitimleri nasıl takip edebilirim?

Eğitimleri Odamız web sayfasından ve sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Eğitim ve Mesleki Sertifikasyon Müdürlüğü

ATSO Akademi eğitimlerinden nasıl yararlanabilirim?

Web sayfamız üzerinden eğitimlerimize başvuru yaparak eğitimlerimizden yararlanabilirsiniz.

Eğitim ve Mesleki Sertifikasyon Müdürlüğü

ATSO Akademi eğitimleri ücretli midir?

Eğitim ve Mesleki Sertifikasyon Müdürlüğü

Eğitim Tedarikçi Listesine nasıl kayıt olurum?

Odamız eğitim tedarikçi listesine kayıt olmak için dilekçe ile birlikte firmanın tanıtıma ilişkin dosya ile birlikte Odamıza başvuruda bulunulması gerekmektedir. 

Eğitim ve Mesleki Sertifikasyon Müdürlüğü

ATSO Akademi çatısı altında ücretsiz eğitim için nasıl teklif verebilirim?

Ücretsiz eğitim düzenlenmesi konusunda Odamıza bir dilekçe ile birlikte eğitim konusu, eğitim içeriği, eğitmen özgeçmişi, eğitmene ait referanslar ve belgeler sunularak yapılmaktadır. 

Eğitim ve Mesleki Sertifikasyon Müdürlüğü

ATSO Akademi faaliyetlerinden nasıl haberdar olabilirim?

Odamız web sayfası, sosyal medya hesapları, SMS ve  E-bülten uygulamalarınız üzerinden haberdar olabilirsiniz.

Eğitim ve Mesleki Sertifikasyon Müdürlüğü

Eğitim sonunda belge verilmekte midir?

Kısa süreli programlar bilgilendirme ve seminerler dışındaki eğitimlerde katılım belgesi verilmektedir.  Milli eğitim Bakanlığı  işbirliğinde yapılan eğitimlerde MEB onaylı belge verilmektedir.

Eğitim ve Mesleki Sertifikasyon Müdürlüğü

Eğitimler ne şekilde düzenlenmektedir?

Eğitimlerimiz online yada yüz yüze yapılmaktadır.

Eğitim ve Mesleki Sertifikasyon Müdürlüğü

Geçmiş online eğitimlere nasıl ulaşabilirim?

Web sayfamız üzerinde ATSO Akademi bölümünde geçmiş online eğitimler başlığından ve Odamız Youtube kanalından ulaşabilirsiniz. 

Eğitim ve Mesleki Sertifikasyon Müdürlüğü

Hangi durumda eğitimler ertelenmektedir?

Katılımın az olduğu durumlarda eğitim ertelenmektedir.

Eğitim ve Mesleki Sertifikasyon Müdürlüğü

Hangi durumda eğitimler iptal edilmektedir?

En az 2 kere duyuruya çıkılıp yeterli katılım olmayan eğitimler iptal edilmektedir. 

Eğitim ve Mesleki Sertifikasyon Müdürlüğü

Ücretli eğitimlerde eğitimin iptal edilmesi durumunda katılım payını nasıl geri alırım?

Konuya ilişkin tarafımıza dilekçe iletilmesi durumunda iadeye ilişkin süreçler başlatılacaktır. 

Meslek Komiteleri Müdürlüğü

Meslek Komiteleri Müdürlüğü İle İlgili Soru ve Cevapları

Meslek Komiteleri Müdürlüğü

1 - Her konuda tespit edilmiş fire zayiat oranı var mı? Nasıl temin edilebilir?

TOBB muamelat Yönetmeliği’nin 45. Maddesi gereği, çeşitli emtiaların (üretim, depolama, taşıma, imalat, paketleme vb. Aşamalarda) verebileceği fire ve zayiat oranlarının belirlenmesi işlemlerini kapsar. Genel olarak her konuda tespit edilmiş fire ve zaiyat oranı vardır. Olmaması ya da güncelliğini yitirmesi durumunda talebe binaen tekrar tespit yapılabilir. Odamız web sayfasından ya da yazılı talepte bulunmak suretiyle odamız Meslek Komiteleri Müdürlüğü’nden fire ve zaiyat oranları temin edilebilir.

Meslek Komiteleri Müdürlüğü

2 - Hangi konularda karlılık oranları tespit edilmiştir? Nasıl temin edilebilir?

Üyeler, mahkemeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından gelen sektörlere ait kar oranlarının tespiti ile ilgili taleplerin karşılanması için, konunun ilgili meslek komiteleri tarafından değerlendirilmesi işlemini kapsar. Genel olarak her konuda tespit edilmiş karlılık oranı vardır. Olmaması ya da güncelliğini yitirmesi durumunda talebe binaen tekrar tespit yapılabilir. Odamız web sayfasından ya da yazılı talepte bulunmak suretiyle odamız Meslek Komiteleri Müdürlüğü’nden karlılık oranları temin edilebilir.

Meslek Komiteleri Müdürlüğü

3 - Sektörlerin sıkıntıları ile ilgili olarak neler yapılıyor? Meslek komiteleri nasıl çalışıyor?

Meslek komiteleri, oda ile üyeler arasında köprü oluşturarak iletişimini sağlayan, sektörlerin sorunlarını tespit eden ve bu sorunların çözümüne yönelik projeler üreten, odaların en önemli organlarından birisidir. Bu maksatla, aylık olağan, olağanüstü, ortak ve genişletilmiş toplantılar ile ihtisas komisyonları toplantıları yıllık program çerçevesinde düzenlenir. Üyelerin mesleki sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili alınan kararlar ilgili mercilere iletilir, takibi yapılır ve sonuç almak için girişimlerde bulunulur.

Kurumsal İletişim Müdürlüğü

Kurumsal İletişim Müdürlüğü İle İlgili Soru ve Cevapları

Kurumsal İletişim Müdürlüğü

1. Cep telefonuma sürekli Odanızdan mesaj geliyor, benim Odanızla alakam yok. Gelmemesi için ne yapmam lazım?

İptal edilmesini istediğiniz cep telefon numaranızı bildirmeniz yeterlidir. Bahsi geçen numara kayıtlarımızda pasife alınarak mesaj gelmemesi sağlanmaktadır.

Kurumsal İletişim Müdürlüğü

2. Oda yayınlarınızı nasıl temin edebilirim?

Oda yayınlarımız ATSO Eğitim Araştırma ve Kültür Vakfı'ndan temin edilebilmektedir. Adres: Elmalı Mah. Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Cad. No: 60 Muratpaşa/Antalya Telefon: 0 242 242 02 57 (Eski ATSO Hizmet Binası)

Kurumsal İletişim Müdürlüğü

3. Odadan sürekli olarak e-posta geliyor, gelmesini istemiyorum, ne yapmam lazım?

Sistemden iptal edilmesini istediğiniz e-posta adresini bildirmeniz yeterlidir.

Kurumsal İletişim Müdürlüğü

4. ATSO Vizyon Dergisi uzun zamandan beri gelmiyor. Nasıl temin edebiliriz?

Haziran 2018 tarihinden itibaren ATSO Vizyon Dergisi artık basılmamakta, dijital platformda portal olarak yayınlanmaktadır. www.atsovizyon.org.tr  adresinden dergimizi ve önceki sayıları takip edebilirsiniz.

Kurumsal İletişim Müdürlüğü

5. Odaya kayıtlı firmamızın iletişim bilgilerini nasıl güncelleyebiliriz?

e-atso’dan online olarak kendiniz güncelleyebilirsiniz. Ayrıca, Kurumsal İletişim Birimini arayarak güncellenmesini isteyebilirsiniz.