Skip to main content

Birim Fonksiyon Tanımları

Dış İlişkiler Müdürlüğü

Uluslararası ve ulusal fon kaynakları tarafından finanse edilen proje teklif çağrılarına Oda adın...

Hukuk Müşavirliği

  Disiplin Kurulu çalışmalarını yürütmek, Kendi ihtisas alanı ile ilgili olarak istenilen konul...

Kurumsal Gelişim Müdürlüğü

Kalite yönetim sisteminin planlanması, geliştirilmesi ve uygulamasında gerekli dokümantasyonu, ka...

Basın Yayın İletişim Müdürlüğü

Oda haber portalı atsovizyon’nun içerik ve tanıtım çalışmalarını yürütmek,  Oda faaliyetlerinin ...

Oda Sicil Müdürlüğü

Mevzuata göre Oda'ya kaydolması gereken gerçek ve tüzel kişilerin kayıt işlemlerini yürütmek, ...

Ticaret Sicil Müdürlüğü

Mevzuatta öngörülen bütün tescil işlemlerini MERSİS ile elektronik ortamda gerçekleştirmek. Birl...

Bilgi İşlem Müdürlüğü

Odanın bilgi işlem faaliyetlerini yürütmek, Odanın sunucu servis alt yapısının sürekliliğini sağ...

Mali İşler Müdürlüğü

İlgili mevzuat gereğince muhasebe kayıtlarını tutmak ve raporlamak, Oda üyelerinin yıllık ve mun...

İnsan Kaynakları Müdürlüğü

İnsan kaynakları politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi ça...

Eğitim ve Mesleki Sertifikasyon Müdürlüğü

  ATSO Akademi çatısı altında başta üyelerimiz, çalışanları ve genel katılıma açık mesleki-tekni...

Meslek Komiteleri Müdürlüğü

Meslek Komitelerinin aylık olağan, olağanüstü, ortak ve genişletilmiş toplantılarını düzenlemek, ...

Satınalma ve İdari İşler Müdürlüğü

Oda birimlerinin ihtiyacı olan mal ve hizmet alımları ile ilgili olarak, ilgili birimlerden gelen...

Araştırma ve Ticaret Geliştirme Müdürlüğü

Tüm sektörlere yönelik araştırmalar yapmak, rapor ve kurumsal görüş hazırlamak, Yerel yönetimler...

Özel Kalem Müdürlüğü

Meclis Başkanlık Divanı, Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları ve üyelerinin...

Müşavirler

Sektörel araştırmalar yapmak, gerekli görülen hususları rapor olarak ilgili yönetim kademelerine ...

Danışmanlar

ATSO’nun davetli olduğu toplantılarda Odayı temsil etmek, görüş sunmak, görüşülen konular ile ilg...

Belgelendirme Müdürlüğü

Dolaşım belgelerinin satış ve onay işlemlerini yapmak, Ata Karnesi onay işlemlerini yapmak, Tür...