Skip to main content

Oda Sicil Müdürlüğü

 • Mevzuata göre Oda'ya kaydolması gereken gerçek ve tüzel kişilerin kayıt işlemlerini yürütmek,

 • İstem halinde yasal mevzuatta tanımlı olan belgeleri hazırlayarak vermek,

 • Sicil kayıtlarına dayanarak kefalet senedi, eş durum belgesi, ustalık, kalfalık, çıraklık, Bağ-Kur formlarını ve üyelerimiz tarafından düzenlenen evraklardaki unvanın kayıtlı olduğunu tasdik etmek,

 • Firmaların, oda sicil kayıtlarındaki değişiklikleri ile ilgili talepleri doğrultusunda gerekli incelemeleri ve işlemleri yapmak,

 • Esnaf-Tacir ayrımı komisyonu toplantılarına iştirak etmek,

 • Tescil işlemi gerçekleştirilen yeni kayıt, değişiklik ve kayıt silme işlem sayılarını istenilmesi halinde raporlayarak Genel Sekreterliğe sunmak,

 • Üyelerimize oda sicil işlemleri ile ilgili danışmanlık hizmeti vermek,

 • Web sayfasındaki oda sicili ile ilgili bölümlerin sürekli güncellenmesini sağlamak,

 • Üyelerin oda sicil dosyalarını düzenlemek, gizlilik kurallarına uyarak dijital ve fiziksel ortamda saklamak, değişiklikleri izlemek,

 • Firmaların oda kayıtları ile ilgili yasal mevzuat çerçevesinde yapılması gereken tebligatları yapmak,

 • Vergi mükellefiyetlerinin sona ermesi, ticareti terk etmesi, vefat ve benzeri sebeplerle üyelerin işini bıraktığının resen tespiti ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak ve Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne bildirmek.

 • Firma kayıtlarının adres ve durumlarının tespit edilememesi nedeni ile askıya alma, ve adres ve durumlarının tespit edilmesi halinde askıdan düşürme işlemlerini gerçekleştirmek.

 • Adresleri ve durumları tespit edilememesi sebebi ile adres askıya alınan üyelerin yasal süre sonunda oda kayıtlarının re’sen terkin işlemlerini yapmak ve Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne ihbarda bulunmak.

 • Üyelerimizin güncel Nace kodlarının TOBB tarafından bildirmesi üzerine oda kayıtlarında güncelleme yapmak,

 • Yasal mevzuat çerçevesinde derecesi değişmesi gereken firmaların değişikliklerini yapmak,

 • Tüm kamu kurum ve kuruluşlar, resmi daireler, mahkemelerden gelen yazılara cevap vermek,

 • Üye kayıtlarına ilişkin dönemsel istatistikleri hazırlamak,

 • Yasal mevzuat gereği odaya kayıt olması gereken firmaların tespit edilerek tebligatlarını yapmak; tebligat sonrası Ticaret Sicili ve Oda Sicili kayıtlarını yaptırmayan firmaları Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne bildirmek.