Skip to main content

Bilgi İşlem Müdürlüğü

 • Odanın bilgi işlem faaliyetlerini yürütmek,
 • Odanın sunucu servis alt yapısının sürekliliğini sağlamak,
 • Odanın yazılım ihtiyaçlarına uygun çözümler planlamak, geliştirmek, şartname hazırlamak ve satın alma ve sözleşme faaliyetlerine destek olmak,
 • Odanın bilgi işlem donanım ihtiyaçlarını belirlemek, planlamak ve kurulumlarını gerçekleştirmek. Şartname hazırlamak, satın alma ve sözleşme faaliyetlerine destek olmak,
 • Odamız web hizmetlerinin, projelendirilmesi, gerçekleştirilmesi, sürekliliği ve güvenliği için çalışmalar yürütmek,
 • Odamızın bilgi işlem, yazılım ve dijitalleşme projelerini yürütmek,
 • Odamızın dijital veri yedekleme ve imha faaliyetlerini yürütmek,
 • Odamızın dijital güvenlik ve erişim politikalarını planlamak ve yürütmek,
 • KVKK’nın belirlediği kurallar çerçevesinde odamız dijital alt yapısının uyumlaştırma faaliyetlerini gerçekleştirmek, sürekliliğini sağlamak,
 • Bilgi işlem sistem ve donanımlarının bakım, onarım ve yenileme süreçlerini yürütmek,
 • Odamız çalışanlarına yazılım ve donanımlar hakkında destek olmak, gerektiğinde eğitim vermek,
 • Odamız, TOBB, temsilcilikler ve diğer kurumlar arasında veri iletişiminin sağlıklı olarak devam etmesini için gerekli çalışmaları yürütmek,
 • Odamız üyelerine web sayfamız ve online hizmetlerimizin kullanımı konusunda teknik destek sağlamak,
 • Odamız Elektronik Belge Yönetim Sisteminin geliştirilmesi, güncelleştirilmesi ve teknik taleplerin değerlendirilmesi süreçlerini yönetmek,
 • Odamızın Dijital Oda ve süreç çalışmalarına katkıda bulunmak,
 • Odamızın ağ güvenliği ve ağ performansını takip etmek, sorunları tespit ederek gerekli tedbirleri uygulamak,
 • Güncel teknolojiler, riskler, fırsatlar ve tehditler konusunda araştırma yapmak ve gerekli çalışmaları yürütmek,
 • Odamızın kanuni olarak tutması zorunlu dijital kayıtlarının takibi ve saklanması çalışmalarını yürütmek.
 • Odamızın zayıf akım projelerine katkıda bulunmak.
 • Odamız iletişim, güvenlik ve IoT cihazlarının alt yapı ve networklerini planlamak, güvenlik ve sürekliliğini sağlamak.