Skip to main content

Dış İlişkiler Müdürlüğü

  • Uluslararası ve ulusal fon kaynakları tarafından finanse edilen proje teklif çağrılarına Oda adına proje hazırlamak, onaylanması halinde projenin koordinasyonunu sağlamak,
  • Yerel üreticilerin ihracat potansiyelini arttırmak için üyelerimize yönelik dış ticaret danışmanlığı hizmeti vermek, hedef pazar araştırmaları yapmak,
  • Üyelerimizin ihracatını ve uluslararası ticaret kapasitelerini arttırmaya yönelik ticari heyet, alım heyeti ve ikili işbirliği görüşmeleri organizasyonları yapmak, gerekli görülen fuarlarda stant açmak,
  • Antalya‘nın tanıtımı ve Odanın tanınırlığını arttırmak için ulusal ve uluslararası düzeyde odalar ve kuruluşlar ile ikili ilişkileri geliştirmek, işbirliği anlaşmaları imza sürecini yürütmek,
  • Odamızı ziyaret eden yabancı heyetlerin Odamız temsilcileri ve/veya üyelerimizle temaslarını teminen ikili görüşmeler ve genel toplantıların organizasyonlarını gerçekleştirmek,
  • Odamızın üyesi olduğu ve/veya temsilciliğini yaptığı ulusal ve uluslararası kuruluşların toplantı, eğitim vs. duyurularının ilgili üyelere bildirilmesini sağlamak ve bu kuruluşlar ile işbirliği içerisinde etkinlikler düzenlemek,
  • Müdürlük faaliyet alanında yer alan her türlü mevzuat, ülke raporları ve çeşitli bilgi broşürlerinin hazırlanmasına yönelik çalışmaları koordine etmek.
  • AB ile ilgili konularda kamuoyunu bilgilendirmek, bu kapsamda AB politikaları ve AB-Türkiye ilişkileri konularında konferans, seminer, eğitim ve workshop düzenlemek, AB ile ilgili görüş ve değerlendirmeleri tespit etmek,
  • Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından hazırlanan dokümanların geniş kesimlere dağıtımını sağlamak.