Skip to main content

Ticaret Sicil Müdürlüğü

 • Mevzuatta öngörülen bütün tescil işlemlerini MERSİS ile elektronik ortamda gerçekleştirmek.
 • Birleşme, Bölünme, Tür Değişikliği, Değişiklik (adres değişikliği, sermaye değişikliği, pay devirleri, yetkili değişiklikleri vb. sözleşme değişikliği işlemleri), Ticari İşletme Devri, Tasfiye, Ek Tasfiye, Tasfiyeden Dönüş, Terkin, İhya, Merkez Nakli, Merkez Nakli Sonucu Silinme, İflas İşlemleri, Yönetim Kayyımı İşlemleri, Denetim Kayyımı İşlemleri, Ad-Soyad Değişikliği, Konkordato İşlemleri, İç Yönerge Tescili (Genel kurul ve yönetim kurulu iç yönergeleri) işlemlerinin mevzuata ve usule uygun olup olmadığını incelemek, uygun olmayan kısımların düzeltilmesi için MERSİS üzerinden gerekçeleri açıklanarak red vermek,
 • İnceleme işlemi tamamlanarak tescile elverişli hale gelen başvuruları tescil etmek ve işlemler sonucunda varsa yapılması zorunlu bildirimleri yapmak,
 • Tescili zorunlu olup da kanuni şekilde ve süresi içinde tescili istenmemiş olan veya tescil edilmiş olup tescil edilen hususun gerçeği tam olarak yansıtmadığına, üçüncü kişilerde yanlış izlenim yaratacak nitelik taşıdığına ve kamu düzenine aykırı olduğuna dair bir ihbarın alınması halinde, ilgilileri uygun bir süre içinde kanuni zorunluluklarını yerine getirmeye veya o hususun tescilini gerektiren sebeplerin bulunmadığını ispat etmeye çağırarak tescile davet prosedürünü işletmek,
 • Tescile davet prosedürü neticesinde gerekli olması halinde Valiliğe idari yaptırım uygulanması için bildirim yapmak.
 • MERSİS üzerinden elektronik imza ile imzalanabilen belgeleri online olarak vermek,
 • Üyelerin fiziksel başvuru ile talep ettiği belge taleplerini karşılamak,
 • Tüm kamu kurum ve kuruluşlarından gelen yazılara cevap vermek,
 • Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicil Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkındaki Tebliğ kapsamında kuruluş sözleşmeleri ve imza beyannamelerinin tasdik işlemlerini gerçekleştirmek,
 • Yeni kurulan ve mevcut kurulu yabancı sermayeli şirket ve şubelerin bildirim ve değişiklik evraklarını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne bildirmek,
 • Kuruluş tescilinden itibaren sicil dosyası içinde yapılan her türlü işleme ait evrakın taranmak suretiyle dijital arşive eklenmesini sağlamak,
 • Kuruluş tescilinden itibaren sicil dosyası içinde yapılan her türlü işleme ait evrakın fiziksel arşivde muhafazasını sağlamak.