Skip to main content

Araştırma ve Ticaret Geliştirme Müdürlüğü

 • Tüm sektörlere yönelik araştırmalar yapmak, rapor ve kurumsal görüş hazırlamak,
 • Yerel yönetimlerce ve ilgili diğer kamu otoritelerince yürütülen fiziki, iktisadi ve sektörel planlama çalışmalarını yakından takip etmek,
 • Türkiye ve Antalya’nın ekonomik ve sosyal gelişmelerini içeren Yıllık Ekonomik Rapor hazırlamak,
 • Üniversiteler ve çeşitli kuruluşlarca düzenlenen uzmanlık alanı ile alakalı seminer, konferans, sempozyum vb. bilimsel toplantılara Oda'yı temsilen veya gözlemci olarak katılmak, Genel Sekreter ve Yönetim Kurulu’nun talepleri doğrultusunda bu türden toplantılar düzenlemek ve takibini gerçekleştirmek,
 • Ekonomiye dönük anket çalışmaları düzenlemek ve sonuçlarını raporlamak,
 • Küresel ve yerel ekonomik değişim ve gelişmelerin izlenmesi amacıyla periyodik ekonomik raporlar hazırlamak,
 • İş hayatına ilişkin mevzuatı izlemek, değerlendirmek.
 • Odamız faaliyet alanlarında ve sektörel konularda projeler hazırlamak ve bunun için kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmak,
 • KOBİ’lerin yararlanabileceği teşvik ve destekleri takip etmek, danışmanlık ve bilgilendirme hizmeti vermek; bu bilgileri kapsayan kitapçık, broşür vb. hazırlamak ve dağıtmak,
 • KOBİ’leri mevzuat değişiklikleri ve yeni destekler hakkında bilgilendirmek amacı ile konferans, panel vb. toplantılar düzenlemek,
 • Sınai mülkiyet hakları (marka, patent, endüstriyel tasarım, coğrafi işaret) konusunda dokümantasyon hizmeti vermek, Oda adına yapılan başvuru çalışmalarını yürütmek,
 • Kamu ve sivil toplum kuruluşlarının KOBİ’lere yönelik olarak yürüttüğü projelere katılmak, gerekli çalışmaları yapmak ve koordinasyonu sağlamak,
 • Oda adına yurtiçi fuarlar vb. organizasyonlara katılarak tanıtım faaliyetinde bulunmak,
 • ATSO İnovasyon Merkezi-İNOVATSO kapsamında; merkezin kullanımına ilişkin başvuruların takibini yapmak, etkinlik ve organizasyonlar düzenlenmek ve hizmetin devamlılığını sağlamak,
 • Bölgemizde girişimcilik ekosistemini geliştirmeye yönelik çalışmaları yürütmek.
 • Kurumsal stantla katılımcı olunan Yörex ve Growtech Eurasia Fuarlarının koordinasyonunu yürütmek.
 • Personelin uzmanlık alanlarına göre Meslek Komiteleri toplantılarına katılım sağlamak, sektörel gelişmeleri takip etmek.