Skip to main content

Basın Yayın İletişim Müdürlüğü

 • Oda haber portalı atsovizyon’nun içerik ve tanıtım çalışmalarını yürütmek,
 •  Oda faaliyetlerinin anlatıldığı aylık filmler hazırlamak,
 • Oda ile medya arasındaki iletişim hizmetlerini koordine etmek,
 •  Oda etkinlik ve faaliyetlerini yazılı ve görsel basın, sosyal medya aracılığı ile üyelerimiz ve kamuoyu ile paylaşmak ve arşivlemek,
 • Elektronik Belge Yönetim Sisteminin geliştirilmesi ve sürekliliğini koordine etmek
 • Evrak kayıt işlemlerini yürütmek,
 • Odanın yıllık stratejik iletişim planını hazırlayarak uygulama süreçlerini takip etmek,
 • Kurumsal yazışma ve uygulamaların kurumsal kimliğe uygunluk kontrolünü yapmak,
 •  Oda kurumsal kimlik materyallerinin tasarım ve basım çalışmalarını yürütmek,
 •  Oda yayınlarının tasarım ve basım süreçlerini takip etmek,
 •  Oda ilan-reklam çalışmalarının tasarım ve yayın çalışmalarını yürütmek,
 •  Odamız web sayfasının güncellik kontrolünü yapmak, geliştirilmesi yönündeki çalışmaları koordine etmek,
 •  Birimler tarafından dijital iletişim kanalları yoluyla gönderilen etkinlik, faaliyet ve duyuruların kontrol,
 • Birimlerin üye ziyaret programı çalışmalarının koordinasyonunda yer almak,
 • Kurumsal İletişim Platformu’nun (Oda üyeleri, paydaş, protokol, organlar vd.) güncelliğini sağlamak,
 • Bilgi Edinme Kanunu ile talep edilen bilgilerin talep sahiplerine zamanında iletilmesine yönelik koordinasyonu sağlamak,
 • Çağrı merkezi hizmetinin kontrol ve takibi işlemlerini yürütmek,
 • Odanın gelenekselleşmiş organizasyonlarının koordinasyonunu yürütmek,
 • Odamızın kurumsal yayın ve basılı materyallerinin gönderimini yapmak,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarından alınan ihale ilanlarının duyurulmasını sağlamak,
 • Yurtiçi fuar duyurularını yapmak,
 • Üye listesi taleplerini karşılamak.