Skip to main content

Belgelendirme Müdürlüğü

 • Dolaşım belgelerinin satış ve onay işlemlerini yapmak,
 • Ata Karnesi onay işlemlerini yapmak,
 • Türk Malı Belgesinin satış ve onay işlemlerini yapmak,
 •  TIR sistemine kayıtlı firmaların TIR işlemlerini yürütmek,
 • İhracata yönelik fatura, çeki listesi vb. belgelere “Odamız Üyesi” onayını yapmak,
 • Gümrük Antrepoları Açılması ve İşletilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılan başvurulara ilişkin işlemleri tamamlamak.
 • Oda sorumluluk alanında yer alan sigorta acentelerinin levhaya kayıt ve bilgi güncelleme işlemlerini yapmak, fiziki şartlara uygunluklarını denetlemek.
 • Azami fiyat tarifelerinin dağıtımını yapmak.
 • Odanın sorumluluk sahası içerisindeki menkul ve gayrimenkullerin değerlerinin tespitini yapmak,
 • Fatura (tıbbı malzeme faturaları, özel imalat faturaları, mal ve hizmetle ilgili faturalar) fiyatlarının rayice uygunluğunu araştırmak ve uygun olanların onayı için gerekli işlemleri yürütmek,
 • Yaklaşık maliyet tespiti ve rayiç fiyat tespiti çalışmalarını yürütmek.
 • Ekspertiz Raporu, Mücbir Sebep Belgesi, Fiili Tüketim Belgesi, Yerli Malı Belgesi, İmalat Yeterlilik Belgesi düzenleme ve onay işlemleri yapmak,
 • Üyelerin talebi doğrultusunda kapasite raporu düzenlemek ve ilgili yazışmaları yapmak,
 • İş makinelerinin tescil ve tasdik işlemlerini yapmak, tescil bilgilerini ilgili mercilere bildirmek ve kurumlardan gelen iş makinesi ile ilgili yazışmaları yapmak,
 • Sayısal Takograf işlemlerini yapmak,
 • Yurtiçi fuar başvuru, değişiklik, iptal, denetim ve sonuç raporu işlemlerini yapmak, fuarcılık sektöründe faaliyet gösterecek oda üyesi firmaların “Fuar Düzenleme Yetki Belgesi” başvurularını kabul etmek ve TOBB’a iletmek.