Skip to main content

Eğitim ve Mesleki Sertifikasyon Müdürlüğü

 

  • ATSO Akademi çatısı altında başta üyelerimiz, çalışanları ve genel katılıma açık mesleki-teknik eğitim programları, kurslar, kişisel gelişim, bilgilendirme toplantıları, kalite yönetim sistemi eğitimleri ve temsilcilik eğitimleri, konusunda ihtiyaçları tespit etmek üzere analiz çalışması yapmak,
  • Meslek Komitesi üyeleri, diğer birimler ve üyelerden alınan anket sonuçlarına göre ATSO Akademi yıllık planını oluşturmak ve uygulamak,
  • ATSO Akademi duyurusunu yapmak ve gerekli kayıtları tutmak,
  • Eğitim sonuçlarına ilişkin raporlamalar yapmak,
  • Mesleki eğitim ile ilgili gelişmeleri takip etmek ve eğitim projeleri yürütmek,
  • Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndan (MYK) yetki almak sureti ile belirlenecek alanlarda, Meslek Standartları ve buna bağlı olarak Mesleki Yeterlilikleri hazırlamak,
  • Oda ve üniversiteler, sivil toplum kuruluşları arasında imzalanan eğitim işbirliği protokolleri kapsamında gerekli çalışmaları yapmak,
  • Oda, kurum/kuruluş vb. ile imzalanacak olan işbirliği protokolleri kapsamında mesleki yeterlilik belgelendirme sınavlarının koordinasyonunu sağlamak, tanıtımını yapmak ve işbirliği içerisinde gerçekleştirmek,
  • Mesleki Yeterlilik Belgelendirme ve işyeri eğitim programı faaliyetleri kapsamında ilgili kurum/kuruluşlar ile işbirliği yapmak,
  • Mesleki eğitime yönelik proje yazmak ve yürütmek.