Skip to main content

Özel Kalem Müdürlüğü

  • Meclis Başkanlık Divanı, Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları ve üyelerinin sekreteryasını; yazışma ve gönderim (çiçek/telgraf vb.) hizmetlerini yürütmek,
  • İhtisas Komisyonları toplantılarını düzenlemek ve izlemek,
  • Meclis Başkanlık Divanı ve Yönetim Kurulunun protokol hizmetlerini yürütmek,
  • Meclis toplantılarının gündemlerini hazırlamak, Genel Sekreterliği bilgilendirmek, toplantı tutanaklarını hazırlamak ve alınan kararları zamanında ilgili Müdürlüklere iletmek.
  • Başkanlığı ilgilendiren toplantı, yemek vs. organizasyonların koordinasyonunda yer almak.
  • Kadın Girişimciler Kurulu’nda (KGK) çalışmalarını yürütmek,
  • Genç Girişimciler Kurulu’nda (GGK) çalışmalarını yürütmek,
  • Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini hazırlamak, Genel Sekreterliği bilgilendirmek, toplantı tutanaklarını hazırlamak.