Skip to main content

Müşavirler

  • Sektörel araştırmalar yapmak, gerekli görülen hususları rapor olarak ilgili yönetim kademelerine ve/veya birimlere iletmek,
  • Kent ekonomisinin ve Oda hizmetlerinin gelişimi ile ilgili projeler üretmek,
  • Odanın yaptıracağı inşaat, tadilat ve özel projeleri yürütmek,
  • Oda’nın yürüttüğü projelerin resmi kurumlar nezdinde takibini yapmak,
  • Odanın görünürlüğüne yönelik içerik üretmek.