Skip to main content

Hukuk Müşavirliği

 

  • Disiplin Kurulu çalışmalarını yürütmek,
  • Kendi ihtisas alanı ile ilgili olarak istenilen konularda inceleme yapmak, Oda Yönetimi, Meslek Komiteleri ve ilgili birimlere görüş bildirmek,
  • Diğer kurum kuruşlardan mevzuatlarda yapılacak değişikliklerle ilgili gelen yazılarda, belirtilen görüş taleplerine ilişkin süreci takip etmek,
  • Oda’nın yargıyı ilgilendiren işlerini, davalarını, icra dosyalarını takip etmek,
  • Oda’yı ilgilendiren mevzuat değişikliklerini takip etmek, ilgili birimlere iletmek,
  • Oda’nın yapacağı sözleşmeleri hukuki açıdan incelemek ve görüş bildirmek,
  • Üyelere mevzuat değişiklikleri hakkında bilgilendirme yapmak.