Skip to main content

Kurumsal Gelişim Müdürlüğü

 • Kalite yönetim sisteminin planlanması, geliştirilmesi ve uygulamasında gerekli dokümantasyonu, kalite el kitabı, prosedürleri birimlerle koordineli hazırlamak, onaylanmasını ve dağıtımını gerçekleştirmek,
 • Süreç Risk/Fırsat Analizini birimler ile koordineli şekilde yapmak ve sürekli kontrol altında tutulmasını sağlamak,
 • İç denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini koordine etmek ve alınan düzeltici faaliyetleri doğrulamak,
 • Yönetimin Gözden Geçirilmesi toplantısına ISO 9001 standardının belirttiği, süreç risk/fırsat, üye öneri, şikâyet, memnuniyet bildirimlerini, kalite yönetim sistemi performansını ve diğer maddeleri içeren konuları raporlamak,
 • Hizmet ve sistemde olası zayıf noktaların giderilmesi için birimlerin düzeltici faaliyet başlatmasını ve sürdürülmesini sağlamak,
 • Birimlerdeki kalite yönetim sistemi çalışmalarını koordine etmek,
 • Akreditasyon İzleme Komitesi toplantılarını düzenlemek; toplantı raporunu oluşturarak Yönetim Kuruluna sunmak,
  Stratejik plan, yıllık iş planı gerçekleştirme durumlarını izlemek, Akreditasyon İzleme Komitesi ve Yönetim Kurulu onayına sunmak,
 • TOBB Oda Akreditasyon Sistemi element maddeleri kapsamında birimler ile sistemin devamlılığına yönelik çalışmalar yapmak ve koordine etmek.
 • 10002 Müşteri Memnuniyeti ve Şikayetleri Ele Alma Sistemini işletmek.
 • Üyelerin ve Odanın kurumsal gelişimine katkı sağlayıp, organizasyonel ve yönetsel performans arttırmaya öncülük etmek.