Skip to main content

Danışmanlar

  • ATSO’nun davetli olduğu toplantılarda Odayı temsil etmek, görüş sunmak, görüşülen konular ile ilgili bilgi notu hazırlayıp Yönetim Kurulu‘na sunmak, ilgili birimlere göndermek,
  • Antalya ile ilgili ekonomik göstergeleri ve toplantıları yakından izlemek, Yönetim Kurulu’na bilgi vermek,
  • Yönetim Kurulu tarafından belirlenen stratejik hedeflerin gerçekleşmesi için ilgili birimlerin yaptığı çalışmalara destek vermek,
  • Medyada yer alan, Odayı ilgilendirebilecek ekonomik, sosyal ve kültürel haberlerin değerlendirmesini yaparak Yönetim Kurulu’na bilgi vermek, konu hakkında Oda görüşü hazırlanması sürecini yürütmek, onayı halinde kamuoyuyla paylaşmak,
  • Meclis, Yönetim Kurulu üyelerinin belirleyeceği konularda danışmanlık yapmak, konuşma metni, bilgi notu ve/veya rapor derlemek, hazırlamak,