Skip to main content

İnsan Kaynakları Müdürlüğü

  • İnsan kaynakları politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi çalışmalarını yapmak,
  • Tüm insan kaynakları uygulamalarını adalet ve gelişim temelinde ele alarak gerekli düzenlemeleri yapmak,
  • Personel memnuniyetini dönemsel olarak ölçüp analiz ederek iyileştirme çalışmaları yapmak,
  • Performans değerleme çalışmalarını gerçekleştirerek ödüllendirme, eğitim, sosyal faaliyetler vb. konularda yapılacak çalışmalara veri sağlamak,
  • Eğitim ihtiyaç analizi sürecinden elde edilen veriler ışığında eğitim planları oluşturmak ve çalışanların gelişimine destek olmak,
  • İşe alım, terfi, görev değişikliği, emeklilik ve işten ayrılma gibi süreçleri yönetmek,
  • Personel özlük işlemlerini ilgili yasalara uygun olarak zamanında ve eksiksiz olarak yapmak,
  •  İş sağlığı güvenliği hizmetlerini mevzuata uygun olarak yürütmek,
  • Bütçe ve iç yönergeler doğrultusunda belirlenen hak ve ödemeleri yapmak,
  • Staj yapan öğrencilerle ilgili işlemleri Oda Yönetmelikleri, Yönetim Kurulu Kararları doğrultusunda yapmak.