Skip to main content

Meslek Komiteleri Müdürlüğü

  • Meslek Komitelerinin aylık olağan, olağanüstü, ortak ve genişletilmiş toplantılarını düzenlemek, üyelerin mesleki sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili alınan kararların takibini yapmak ve gerekli girişimlerde bulunmak, ayrıca sektörlere yönelik olarak bilgilendirme toplantılarının organizasyonunu gerçekleştirmek.
  • Meslek Komiteleri Üyelerinin meslek komiteleri toplantılarına devam durumlarını takip ederek mevzuata ilişkin işlemleri yürütmek,
  • Meclis, Yönetim Kurulu ve Meslek Komitelerince kararlaştırılan araştırma ve incelemeyi, görüş belirlemeyi gerektirmeyen konularda bölgesel ve mesleki sorunlara ilişkin yazışmaları yerine getirmek,
  • Diğer Müdürlüklerden gelen ve meslek komitelerinin görüşüne ihtiyaç duyulan konuları komitelerin toplantı gündemine almak, kararlarını ilgili Müdürlüklere iletmek,
  • Mahkemelerden gelen bilirkişi taleplerine, konusuna göre Oda ve Borsalarda Hakem, Bilirkişi ve Eksper Listelerini Düzenleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği Oda Meclisi tarafından belirlenen bilirkişi listesinden bilirkişilik yapacak isimleri bildirmek,
  • Oda Meclisi tarafından alınmış fire-zayiat, Örf, Adet ve Teamül Kararları ile Uyulması Zorunlu Mesleki Kararları ile Azami Fiyat Tarifelerine ilişkin çalışmaları yürütmek talep sahiplerine yazılı olarak bildirmek,
  • Komite ve Oda üyelerinin bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik mesleki fuarlara katılım çalışmalarını yürütmek.
  • Yasalara ve ticaret ahlakına saygılı, sektörlerinde fark yaratan üyeleri desteklemek amacıyla oluşturulan Etik Kurul çalışmalarını yürütmek.