Skip to main content
Advanced Search
Search Terms
Content Type

Exact Matches
Tag Searches
Date Options
Updated after
Updated before
Created after
Created before

Search Results

4 total results found

Oda Sicil Kayıt Sureti

Oda Sicil Belgeleri

Kayıtlı olduğunu gösterir belgedir. e-atso online hizmetler kısmından veya ATSO Merkez – Oda Sicil Müdürlüğü bankolarından e-imzalı olarak alınabilir. İlçe firmaları ilgili İlçe Temsilciliği’nden de alabilirler. Ayrıca İngilizce olarak da düzenlenm...

kayıtlıolduğu
1
yabancıdilde
2
ingilizce
3
odasicil
4
online
5
copyofchamberregıstratıon
6
odaüyesi
7

İhale Belgesi

Oda Sicil Belgeleri

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 10 uncu maddesinin (g) bendi uyarınca mesleki faaliyetten men edilmediğine dair belgedir. e-atso online hizmetler kısmından veya ATSO Merkez – Oda Sicil Müdürlüğü bankolarından e-imzalı olarak alınabilir. İlçe firmaları...

gbendi
1
meslekifaaliyettenmen
2
gbenditarihli
3
odasicil
4
online
5

Oda Üye Kimlik Kartı

Oda Sicil Belgeleri

Gerçek kişiler ile tüzel kişilerden Kollektif, Komandit, Limited Şirket ortakları ve müdürlerine, Anonim Şirket ile Kooperatiflerin temsil ve ilzama yetkili yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürlerine, şubelerde ise temsilcilerine verilir. Online Üye Ki...

avantaj
1
odakimlik
2
atsokimlik
3
odasicil
4
üyekartı
5
kimlikkartı
6
online
7

Oda Sicil Müdürlüğü

Birim Fonksiyon Tanımları

Mevzuata göre Oda'ya kaydolması gereken gerçek ve tüzel kişilerin kayıt işlemlerini yürütmek, İstem halinde yasal mevzuatta tanımlı olan belgeleri hazırlayarak vermek, Sicil kayıtlarına dayanarak kefalet senedi, eş durum belgesi, ustalık, kalfalık,...

faaliyetler
1
odasicilrehberi
2
odasicilhizmetler
3
odasicil
4