Skip to main content
Recent Activity
Elif Filiz
Elif Filiz updated book Antalya 4.0 Raporu
1 year ago
Elif Filiz
Elif Filiz updated page Özel Kalem Müdürlüğü
1 year ago
Elif Filiz
Elif Filiz updated book Birim Fonksiyon Tanımları
1 year ago
Elif Filiz
Elif Filiz updated book Fire ve Zayiat Oranları
1 year ago
Elif Filiz
Elif Filiz updated book Örf, Adet, Teamül Kararları
1 year ago
Elif Filiz
Elif Filiz updated book Kültür Yayınları
1 year ago
Elif Filiz
Elif Filiz updated book Vizyon Dergisi
1 year ago
Elif Filiz
Elif Filiz updated book Seçim Bildirgeleri
1 year ago