Skip to main content

Antalya 4.0 Raporu

Antalya Valimiz Münir Karaloğlu himayelerinde “Antalya geleceğini konuşuyor” sloganıyla başlattığımız “Antalya 4.0 projesi” kapsamında, kentin tüm dinamiklerinin katılımıyla bir vizyon belgesi oluşturmak hedefi ile yola çıkıldı.

Bu kapsamda Kent 4.0, Tarım 4.0, Turizm 4.0, Ticaret 4.0, Sanayi 4.0 ana başlıklarında ilgili paydaş kurumlar, STK’lar, sektörden iş insanları, uzman ve danışmanlardan oluşturulan çalışma gruplarının katılımıyla 8 çalıştay ve 8 odak grup toplantısı gerçekleştirildi. Ayrıca, yeni dönemin ilk genişletilmiş meslek komiteleri müşterek toplantısında, komite üyelerimizin de görüş ve önerileri de alındı.

Bütün bu çalışmaların neticesinde “Antalya 4.0” Raporu yayınlanarak kamuoyu ile paylaşıldı.

Raporumuza ulaşmak için tıklayınız.