Skip to main content

2024 Yılı Belgelendirme Müdürlüğü Hizmetler Karşılığı Alınacak Ücretler TarifesiHİZMETLER

2024 YILI

TARİFE (TL)

AÇIKLAMALAR

1

Kapasite Raporu


a) Rapor Ücreti            

b) Eksper Ücreti (1 Kişi İçin)

c) Kapasite Raporu Suret Onayı

d) Değişiklik ücreti1.500,00

980.00

200.00

200,00

Antalya Merkez ilçe (Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa, Döşemealtı, Aksu) dışında kalan ilçelere ait taleplerde eksper/bilirkişi ücreti %25 fazla tahsil edilir.İlk değişiklik işlemleri hariç tutulmak kaydıyla değişiklik ücreti alınır

2

Her türlü ekspertiz ve bilirkişi raporu


a) Rapor ücreti

b) Eksper/Bilirkişi Ücreti (1 kişi için)1.500,00

980,00

Antalya Merkez ilçe (Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa, Döşemealtı, Aksu) dışında kalan ilçelere ait taleplerde eksper/bilirkişi ücreti %25 fazla tahsil edilir. (Gümrükte yapılan ekspertiz işlemleri dahil)

3

Fiili tüketim belgesi


a) Belge ücreti

b) Eksper/Bilirkişi ücreti (1 kişi için)1.500,00

980,00


4

Mücbir sebep belgesi


a) Belge ücreti

b) Eksper/Bilirkişi ücreti (1 kişi için)1.500,00

980,00


5

Yerli Malı Belgesi


a) Belge Ücreti

b) Eksper/Bilirkişi Ücreti (1 kişi için)1.500,00

980,00


6

İmalat Yeterlilik Belgesi

1.500,00


7

İş Makinası Tescili


a) Tescil ve tasdik ücreti (tüm tescil,zayi,miras,unvan değişikliği vs.)

b) Belge ücreti1.600,00


740,00


8

İş Makinası Rehin/İlişik Kesme işlemleri


a) Oda üyesi 

b) Oda üyesi olmayan
250,00

500,00


9

Sanayi Belgeleri Suret Onayı


(Ekspertiz Raporu, Fiili Tüketim Belgesi, imalat Yeterlilik Belgesi, Mücbir Sebep Belgesi, Yerli Malı Belgesi v.b.)

80,00

İlk belgenin düzenlenmesi aşamasından sonra verilen iki ve fazlası suretler için alınır.

10

Menkul - Gayrimenkul Değer Tespiti


a) Merkez İlçeler eksper/bilirkişi ücreti (1 bilirkişi için)

b) Rapor Ücreti1.750,00


*G.M.değerinin %0,5’i

Antalya Merkez ilçe (Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa, Döşemealtı, Aksu) dışında kalan ilçelere ait taleplerde eksper/bilirkişi ücreti %25 fazla tahsil edilir.


(Bakanlık merkez teşkilatı ve Sayıştay gibi resmi makamlarca yapılan soruşturma ve incelemelere esas işlemler ile mahkemeler ve Cumhuriyet Başsavcılığı dışında kalan tüm resmi kurumlardan bilirkişi/eksper ve rapor ücreti alınır.)

 

*Menkul-Gayrimenkul değerinin %0,5’i doğrultusunda Oda rapor ücreti tahsil edilmekte olup bu ücret 2.000,25.-TL den az, 10.001,25.-TL’den fazla olmamaktadır.

11

Rayiç Fiyat/ Yaklaşık Maliyet Tespiti


a) 1-10 kaleme kadar tespit ücreti

b) 11-50 kaleme kadar tespit ücreti

c) 51 ve üzeri kalem tespit ücreti500,00

1.000,00

2.000,00

Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı kurumlar ile Kamu Devlet Denetim elemanlarının talepleri, Cumhuriyet Başsavcılığı ve mahkemeler haricindeki tüm resmi kurumlardan ücret alınır.

12

Fatura tetkik ve tasdik


a) Tetkik Ücreti

b) Tasdik Ücreti200,00

*Fatura Değerinin %0,5’i

Faturanın tasdik edilmemesi durumunda sadece tetkik ücreti alınır.


*Bu ücret 2.000,25.-TL den az, 10.001,25.-TL’den fazla olmamaktadır. Faturanın KDV’siz tutarı üzerinden hesaplanır.


Piyasadan araştırma ya da komite kararı dışında eksper marifetiyle onaylanması durumunda özel imalat koşulları uygulanır.

13

Özel imalat faturası tetkik ve tasdik


a) Merkez/ ilçeler eksper/bilirkişi ücreti (Kişi başı)

b) Tasdik ücreti980,00


*Fatura Değerinin % 0,5'i

*(Faturanın KDV’siz tutarı üzerinden hesaplanır.) Bu ücret 2.000,25.-TL den az, 10.001,25.-TL’den fazla olmamaktadır.

14

Azami Fiyat Tarifesi Onayı

400,00


15

ATA Karnesi1.600,00

TOBB tarafından belirlenen azami ücret uygulanır.  TOBB’un satış ve onay tarifesindeki değişiklikler aynen yansıtılacaktır. (Tasdik ücreti TOBB ücretinin %25’ini aşamaz)

16

Türk Malı Belgesi

250,00

TOBB tarafından belirlenen ücret uygulanır. TOBB’un satış ve onay tarifesindeki değişiklikler aynen yansıtılacaktır.

17

Basitleştirilmiş A.TR

10,00

TOBB tarafından bildirilen ücret uygulanır. TOBB’un satış ve onay tarifesindeki değişiklikler aynen yansıtılacaktır.

18

A.TR, EUR.1, EUR.MED, Form A,

Menşe Şahadetnamesi,

İran Menşe İspat Belgesi, Malezya Menşe İspat Belgesi, D-8 Menşe İspat Belgesi, TR-AZ Menşe İspat Belgesi, TR-BAE Menşe Belgesi

20,00

TOBB tarafından bildirilen ücret uygulanır. TOBB’un satış ve onay tarifesindeki değişiklikler aynen yansıtılacaktır.

19

İhracat Evrak Tasdik

200,00

Oda Muamelat Yönetmeliğinin Fatura Suretleri Onayı Md.39’da yer alan hüküm ile TOBB’un 11.07.2016 tarih 13225 sayılı ve 12.02.2018 tarih 2556 sayılı yazıları doğrultusunda, yabancı dilde düzenlenmiş fatura ve ihracata yönelik diğer belgelere (packing-çeki listesi, üretim sertifikası vb.) ve Basitleştirilmiş Gümrük Hattı’na yönelik evraklara “Odamız Üyesi” onay işleminden alınan bedeldir. Oda Meclisi kararına tabidir.

20

6 Yapraklı Tır Karnesi


1.900,00

Söz konusu hizmetlere ilişkin ödemeler TOBB otomasyon sistemine yapılmaktadır. Oda payı her ayın sonunda TOBB tarafından Odamıza yapılmaktadır.  TOBB’un satış ve onay tarifesindeki değişiklikler aynen yansıtılacaktır.

21

16 Yapraklı Tır Karnesi3.500,00

Söz konusu hizmetlere ilişkin ödemeler TOBB otomasyon sistemine yapılmaktadır. Oda payı her ayın sonunda TOBB tarafından Odamıza yapılmaktadır. TOBB’un satış ve onay tarifesindeki değişiklikler aynen yansıtılacaktır.

22

Sigorta Acenteleri Uygunluk Belgesi


85,00

Sigorta Acenteleri Uygunluk Belgesi başvurusu ücreti adı altında tahsil edilir. TOBB’un belirlediği üst rakamı geçemez. TOBB’un ücretlerde yapacağı değişiklikler aynen yansıtılacaktır.

23

Sigorta Eksperliği Uygunluk Belgesi


100,00

Sigorta eksperleri ruhsatname başvuru ücreti adı altında tahsil edilir.  TOBB’un belirlediği üst rakamı geçemez. TOBB’un ücretlerde yapacağı değişiklikler aynen yansıtılacaktır.

24

Sigorta Acenteliği Faaliyeti İçin Gerekli Asgari Fiziki Şart Denetimi


750,00


Yeni kayıt acente, adres değişikliği ve her bir şubesinin denetimi için alınır. TOBB’a aittir. Oda Meclisi kararına göre belirlenir.

25

Sayısal Takograf Sürücü Kartı

Sürücü kartı

Kayıp/el konulma


765,00

1.530,00

TOBB’un söz konusu hizmetlere ilişkin yapacağı değişiklikler aynen yansıtılacaktır

26

Sayısal Takograf Şirket Kartı


2.161,00

TOBB’un söz konusu hizmetlere ilişkin yapacağı değişiklikler aynen yansıtılacaktır

27

Sayısal Takograf Servis Kartı


2.161,00

TOBB’un söz konusu hizmetlere ilişkin yapacağı değişiklikler aynen yansıtılacaktır

*2.000,25.-TL den az, 10.001,25.-TL’den fazla olamaz. TOBB tarafından hazırlanan ilgili mevzuata göre Brüt Asgari ücretin yüzde onundan az, yarısından fazla olmamak kaydıyla uygulanır. 

 Asgari ücrette yapılacak değişiklikler bu ücretlere yansıtılacaktır.