Skip to main content

Recently Updated Pages

Kapasite Raporu Geçerlilik Süreleri Devam Eden Firmalar

Sanayi ve Ticaret Belgeleri

Kapasite Raporu Geçerlilik Süresi Devam Eden Firmalar (TOBB-Kapasite Raporu Otomasyon Sistemi)

Updated 1 week ago by Şerife Sarı

İş Makinası Tescil-Tasdik

Sanayi ve Ticaret Belgeleri

İş Makinasının Tanım ve Kapsamı İş makinaları, yol inşaatı ile, tarım, sanayi, bayındırlık, milli...

Updated 3 weeks ago by Şerife Sarı

Şirketten Ticari İşletmeye Tür Değişikliği

Tür Değişikliği

Anonim veya Limited Şirketler; Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 134 üncü maddesi ve Türk Ticaret Kanu...

Updated 3 weeks ago by Şerife Çelik

Ticari İşletmelerin Limited Şirket - Anonim Şirket Türüne Dönüştürülmesi

Tür Değişikliği

Gerçek Kişi Ticari İşletmeler ; Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 134. maddesinin 8 ve 9. fıkraları ve...

Updated 3 weeks ago by Şerife Çelik

Kollektif ve Komandit Şirket Türlerinin Limited Şirket Türüne Dönüştürülmesi

Tür Değişikliği

Dilekçe (Şirket kaşesi ile şirket imza yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanmalı veya vekalete...

Updated 3 weeks ago by Şerife Çelik

Kollektif ve Komandit Şirket Türlerinin Anonim Şirket Türüne Dönüştürülmesi

Tür Değişikliği

Dilekçe (Şirket kaşesi ile şirket imza yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanmalı veya vekalete...

Updated 3 weeks ago by Şerife Çelik

Limited Şirketin Anonim Şirket Türüne Dönüştürülmesi

Tür Değişikliği

Dilekçe (Şirket kaşesi ile şirket imza yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanmalı veya vekalete...

Updated 3 weeks ago by Şerife Çelik

Anonim Şirketin Limited Şirket Türüne Dönüştürülmesi

Tür Değişikliği

Dilekçe (Şirket kaşesi ile şirket imza yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanmalı veya vekalete...

Updated 3 weeks ago by Şerife Çelik

Kapasite Raporu müracaatında hangi unsurlara dikkat etmeliyiz?

Sıkça Sorulan Sorular Belgelendirme Müdürlüğü

Kapasite raporu müracaatını yapmadan önce firmanın kullanacağı makinelerin kurulu ve çalışır vazi...

Updated 3 weeks ago by Şerife Sarı

Şahıs İşletmesi ile Birleşme

Şirket Birleşmeleri

Devir eden Şahıs İşletmesi; Dilekçe (Kayıtlı kişi tarafından imzalanmalı veya vekaleten imzalanm...

Updated 3 weeks ago by Şerife Çelik

Kapasite Raporunu nasıl iptal ederiz?

Sıkça Sorulan Sorular Belgelendirme Müdürlüğü

Kapasite Raporunu iptal etme gerekçesini belirten, firma yetkilisince kaşelenip, imzalanmış ve Od...

Updated 3 weeks ago by Şerife Sarı

Anonim Şirketin Anonim Şirket ile Birleşmesi

Şirket Birleşmeleri

Devir eden Anonim Şirket; Dilekçe (Devir eden Şirket kaşesi ile şirket imza yetkilisi/yetkililer...

Updated 3 weeks ago by Şerife Çelik

Limited Şirketin Limited Şirket ile Birleşmesi

Şirket Birleşmeleri

Devir eden Limited Şirket; Dilekçe (Devir eden Şirket kaşesi ile şirket imza yetkilisi/yetkilile...

Updated 3 weeks ago by Şerife Çelik

Limited Şirketin Anonim Şirket ile Birleşmesi

Şirket Birleşmeleri

Devir eden Limited Şirket; Dilekçe (Devir eden Şirket kaşesi ile şirket imza yetkilisi/yetkilile...

Updated 3 weeks ago by Şerife Çelik

Anonim Şirketin Limited Şirket ile Birleşmesi

Şirket Birleşmeleri

Devir eden Anonim Şirket; Dilekçe (Devir eden Şirket kaşesi ile şirket imza yetkilisi/yetkililer...

Updated 3 weeks ago by Şerife Çelik

Oda Sicil ve Ticaret Sicil numarası değişmeksizin firma unvanında değişiklik olması durumunda Kapasite Raporunda nasıl düzeltme yapılır?

Sıkça Sorulan Sorular Belgelendirme Müdürlüğü

Oda Sicil Bilgilerinden unvan değişikliği yapıldıktan sonra geçerlilik süresi devam eden Kapasite...

Updated 3 weeks ago by Şerife Sarı

Henüz süresi dolmamış kapasite raporuna yeni bir ürün, hammadde veya üretim miktarını etkileyen yeni bir makina ilave etmek için ne yapılmalıdır?

Sıkça Sorulan Sorular Belgelendirme Müdürlüğü

Kapasite Raporu Müracaat Formu ve Kapasite Raporunun Düzenlenmesi İçin Gerekli Belgeler ile Kapas...

Updated 3 weeks ago by Şerife Sarı

Kapasite Raporundaki mevcut üretimin yapıldığı yer adresi taşınma nedeni ile değiştiğinde ne yapılmalıdır?

Sıkça Sorulan Sorular Belgelendirme Müdürlüğü

Kapasite Raporundaki üretimin yapıldığı yer adresi taşınma nedeni ile değiştiğinde, Oda Sicil Müd...

Updated 3 weeks ago by Şerife Sarı

Yabancı Uyruklu Şirketin Türkiye'de İkinci ve Daha Sonraki Açacağı Şubeler

Yabancı Sermayeli Firmalar

Mersis sisteminde kaydı bulunmayan yabancı gerçek kişiler için "Pasaport Tanımlama Formu"  hazırl...

Updated 3 weeks ago by Şerife Çelik

Yabancı Uyruklu Şirketin Türkiye'de Açılan İlk Şubesinin Kuruluşu

Yabancı Sermayeli Firmalar

Mersis sisteminde kaydı bulunmayan yabancı gerçek kişiler için "Pasaport Tanımlama Formu"  hazırl...

Updated 3 weeks ago by Şerife Çelik