Skip to main content
Advanced Search
Search Terms
Content Type

Exact Matches
Tag Searches
Date Options
Updated after
Updated before
Created after
Created before

Search Results

37 total results found

Azami Fiyat Tarifelerinin Onayı

Sanayi ve Ticaret Belgeleri

Belgelendirme Müdürlüğü tarafından, Meslek Komiteleri Müdürlüğü tarafından meclis onayı alınmış ve tasarımı tamamlanmış olan azami fiyat tarifesini, ilgili sektör mensubu üyelere dilekçe ve Oda Meclisinin belirlediği hizmetler karşılığı alınacak ücretler tarif...

Henüz süresi dolmamış kapasite raporuna yeni bir ürün, hammadde veya üretim miktarını etkileyen yeni bir makina ilave etmek için ne yapılmalıdır?

Sıkça Sorulan Sorular Belgelendirme Müdürlüğü

Kapasite Raporu Müracaat Formu ve Kapasite Raporunun Düzenlenmesi İçin Gerekli Belgeler ile Kapasite raporuna tekrar başvurularak, yenilenmelidir.

Kapasite Raporu müracaatında hangi unsurlara dikkat etmeliyiz?

Sıkça Sorulan Sorular Belgelendirme Müdürlüğü

Kapasite raporu müracaatını yapmadan önce firmanın kullanacağı makinelerin kurulu ve çalışır vaziyette olmasıyla birlikte SGK’lı çalışan olması gerekmektedir. Kapasite raporu müracaat formunda yazan bilgilerin Oda üye bilgileri ve teslim edilen belgelerle uyum...

Kapasite Raporunu nasıl iptal ederiz?

Sıkça Sorulan Sorular Belgelendirme Müdürlüğü

Kapasite Raporunu iptal etme gerekçesini belirten, firma yetkilisince kaşelenip, imzalanmış ve Odamıza hitaben yazılmış dilekçeyle müracaat edilir.

Kapasite Raporu

Oda Sicil ve Ticaret Sicil numarası değişmeksizin firma unvanında değişiklik olması durumunda Kapasite Raporunda nasıl düzeltme yapılır?

Sıkça Sorulan Sorular Belgelendirme Müdürlüğü

Oda Sicil Bilgilerinden unvan değişikliği yapıldıktan sonra geçerlilik süresi devam eden Kapasite raporunda da unvan değişikliği talebini belirten Odamıza hitaben yazılmış, firma yetkilisince kaşelenip, imzalanmış dilekçe ile müracaat etmeniz gerekmektedir.

Kapasite Raporu

Kapasite raporu TOBB tarafından ne kadar sürede onaylanmaktadır?

Sıkça Sorulan Sorular Belgelendirme Müdürlüğü

Hangi sektör olduğuna, raporun sayfa sayısına ve onaylayan uzmanın yoğunluğuna bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Kapasite Raporu TOBB tarafından onaylanır onaylanmaz, raporun teslim alınması için müracaat formunda yer alan eposta adresine bilgi verilmekt...

Kapasite Raporu

Kapasite Raporu düzenlenmesi için evraklar teslim edildikten sonra eksper heyeti kaç gün içerisinde firmanın adresine tespite gitmektedir?

Sıkça Sorulan Sorular Belgelendirme Müdürlüğü

Başvuru yapıldıktan sonra 1-5 gün içerisinde eksper heyet firmanın adresine tespite gidebilmektedir. Firmaların müracaat formunda yer alan eposta adresine eksperin ismi ve telefon bilgisi bildirilmektedir. Dilerse firma süreci hızlandırmak yada koordinasyonu s...

Kapasite raporunun hazır olduğu bilgisi nereden alınır?

Sıkça Sorulan Sorular Belgelendirme Müdürlüğü

Odamızca hazırlanan kapasite raporlarının TOBB tarafından onaylandığı bilgisi, firmaların müracaat formunda yer alan eposta adresine bildirilmektedir.

Kapasite Raporundaki mevcut adresimiz taşınmaz olmaksızın numarataj kaynaklı değiştiğinde ne yapmalıyız?

Sıkça Sorulan Sorular Belgelendirme Müdürlüğü

Firma, Oda Sicil Bilgilerinde adres güncellemesini yaptırdıktan sonra geçerlilik süresi devam eden Kapasite raporunda da adres güncellemesini talebini belirten Odamıza hitaben yazılmış, firma yetkilisince kaşelenip, imzalanmış dilekçe ile müracaat etmeniz gere...

Kapasite Raporundaki mevcut üretimin yapıldığı yer adresi taşınma nedeni ile değiştiğinde ne yapılmalıdır?

Sıkça Sorulan Sorular Belgelendirme Müdürlüğü

Kapasite Raporundaki üretimin yapıldığı yer adresi taşınma nedeni ile değiştiğinde, Oda Sicil Müdürlüğünden adres tescili yapıldıktan sonra Kapasite Raporu Müracaat Formu ve Kapasite Raporunun Düzenlenmesi İçin Gerekli Belgeler ile tekrar Odaya müracaat edilme...

Rayiç Fiyat / Yaklaşık Maliyet Tespiti

Sanayi ve Ticaret Belgeleri

Resmi kurum ve kuruluşların satın almalarıyla ilgili olarak açacakları ihale öncesinde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 9’ncu maddesinde öngörülen yaklaşık maliyetin tespiti amacıyla piyasa araştırması yapılır. Rayiç Fiyat Tespiti İçin İstenen Belgeler:1. Ta...

Antalya Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı ama başka bir ilde bulunan işletmeye kapasite raporu alabilir miyiz?

Sıkça Sorulan Sorular Belgelendirme Müdürlüğü

Başka ilde bulunan işletme için orada bulunan Odaya şube kaydı tescili yapılarak, bulunduğu ilden kapasite raporu alınabilir.

Birden çok adreste yer alan imalat işyerleri için tek kapasite raporu alınabilir mi?

Sıkça Sorulan Sorular Belgelendirme Müdürlüğü

Her imalat adresi için şube açılışı yaparak kapasite raporu alınması gerekmektedir. Eğer bir adresten çıkan yarı mamul diğer adreste işlenip ürün elde ediliyorsa tek raporda düzenlenebilir.

Firmanın makine parkında değişiklik olur ise kapasite raporunda ne gibi işlem yapılmalıdır?

Sıkça Sorulan Sorular Belgelendirme Müdürlüğü

Mevcut makine parkında firmanın üretim kapasitesine müteessir etki yapan bir değişim var ise firma, kapasite raporu için yeniden müracaat ederek yenileme talep edilebilir.  

Elektrik indiriminden faydalanmak için Kapasite Raporu almam gerekir mi?

Sıkça Sorulan Sorular Belgelendirme Müdürlüğü

On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri on milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler Mikro İşletme kapsamındadır. Bu işletmeler, Kapasite Raporuna gerek kalmaksızın e-devlet üzerinden sunulan ...

Kapasite raporu yenilemelerinde, başvuru formu ve ekindeki belgelerin tekrar hazırlanması gerekir mi?

Sıkça Sorulan Sorular Belgelendirme Müdürlüğü

Yenileme işlemlerinde Müracaat Formu ve ekindeki gerekli belgelerin tekrar güncel olarak hazırlanması gerekmektedir.

Kapasite Raporu

Kapasite Raporunun süresi bitince yenileme işlemi nasıl yapılır?

Sıkça Sorulan Sorular Belgelendirme Müdürlüğü

Kapasite Raporu Müracaat Formu ve Kapasite Raporunun Düzenlenmesi İçin Gerekli Belgeler ile tekrar müracaat edilerek yenilenmektedir.

Kapasite Raporu

Menkul ve Gayrimenkullerin Değer Tespiti

Sanayi ve Ticaret Belgeleri

Odanın sorumluluk sahası içerisindeki menkul ve gayrimenkullerin değerlerinin belirlenebilmesi için yapılan raporlardır. İstenen Belgeler: 1.Başvuru dilekçesi (gayrimenkulün ada ve parsel numaraları, mevkii, değerinin mi yoksa kira bedelinin mi tespitinin is...

Faturaların Rayice Uygunluğunun Onayı

Sanayi ve Ticaret Belgeleri

Devlete ait inşaat işlerinde kullanılan ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca her yıl ilan edilen inşaat işleri rayiç fiyat listelerinde bulunmayan mallarla ilgili olarak düzenlenen faturalara, tarihleri itibariyle rayicine uygunluk tasdik işlemleri yapılır. ...

Kapasite Raporunun yenilenmesini gerektiren durumlar hangileridir?

Sıkça Sorulan Sorular Belgelendirme Müdürlüğü

Geçerlilik Süresi bitimi, Taşınma nedeni ile adres değişikliği, Kapasite verilerindeki değişiklikler.