Skip to main content
Advanced Search
Search Terms
Content Type

Exact Matches
Tag Searches
Date Options
Updated after
Updated before
Created after
Created before

Search Results

445 total results found

Faaliyet Belgesi

Oda Sicil Belgeleri

Faaliyette bulunduğu ve kayıtlı olduğunu gösterir belgedir. e-atso online hizmetler kısmından veya ATSO Merkez – Oda Sicil Müdürlüğü bankolarından e-imzalı olarak alınabilir. İlçe firmaları ilgili İlçe Temsilciliği’nden de alabilirler. Ayrıca İngil...

kayıt
1
yabancıuyruklugerçekkişi
2
ingilizce
3
odasicilrehberi
4
online
5
certıfıcateofgoodstandıng
6
faaliyetteolduğu
7

Çıraklık Sözleşmeleri, Kalfalık ve Ustalık Belgeleri

Oda Sicil Belgeleri

Çıraklık Eğitim Merkezi tarafından verilen formun kayıtlarımız doğrultusunda onaylandığı evraktır. ATSO Merkez – Oda Sicil Müdürlüğü bankolarından ve ilçe firmaları ilgili İlçe Temsilciliği’nden onay yapılır. Ücrete tabi değildir.

Merkez Nakli Belgesi

Ticaret Sicil Belgeleri

Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111. Maddesine Göre Merkez Nakli İçin Düzenlenen Belge; Merkezi Antalya Ticaret Sicili Müdürlüğü’nde kayıtlı iken başka Sicil Müdürlüğü faaliyet alanına nakil etmek isteyen firmalar için hazırlanan belgedir. Belge talepleri 2 şe...

Yabancı sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Edinimine ilişkin Düzenlenen Belge

Ticaret Sicil Belgeleri

Antalya Ticaret Sicili Müdürlüğü’ nde kayıtlı sadece yabancı sermayeli şirketlerin taşınmaz edinimine ilişkin Valilik İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü’ne verilmek üzere düzenlenen belgedir. Dilekçe ile talep edilir. Harca tabidir. Müracaat yeri ATSO Si...

İhale Belgesi / İhale Belgesinin Tarihli Teyid Yazısı

Ticaret Sicil Belgeleri

Antalya Ticaret Sicili Müdürlüğü’nde kayıtlı olan firmaların iflas ve konkordato akdetmediğine dair yazılan yazıdır. Belge talepleri 2 şekilde yapılabilir: 1. Dilekçe ile talep edilir. Harca tabidir. Müracaat Yeri ATSO Sicil Müdürlüğüdür. (Belge işlemleri)...

Yetki Belgesi

Ticaret Sicil Belgeleri

Tüzel Kişilerin yetkililerini, temsil şeklini gösterir belgedir. Türk Ticaret Kanunu'nun 35/2.Maddesine Göre Düzenlenen Yetki Belgesi; Antalya Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne hitaben yazılan dilekçede, “Şirket yetkilisini gösterir yetki belgesi talep ediyorum” i...

Sicil Tasdiknamesi

Ticaret Sicil Belgeleri

Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 16.Maddesine Göre Düzenlenen Sicil Tasdiknamesi; MERSİS numarası, Ticaret unvanı, Gerçek kişi ticari işletmelerde, işletme sahibinin adı ve soyadı, yerleşim yeri ve kimlik numarası, İşletmenin merkezi, şubelerde şubenin adresiyle...

Oda Sicil Belge Ücretleri

Oda Sicil Belgeleri

2024 yılı (HER BİR SURET İÇİN) Belge Adı Oda Ücreti Faaliyet Belgesi 100,00-TL. e-atso Online Faaliyet Belgesi 50,00-TL. Oda Sicil Kayıt Sureti 100,00-TL. e-atso Online Oda Sicil Kayıt Sureti 50,00-TL. Yabancı Dildeki Faaliyet Belgesi 250,00-TL. ...

maliyet
3
ücret
1
fiyat
2

Kefalet Senedi

Oda Sicil Belgeleri

Noterden tanzim edilmiş Kefalet Senedindeki firmanın Odamızda kayıtlarının olup olmadığının onaylandığı evraktır. ATSO Merkez – Oda Sicil Müdürlüğü bankolarından ve ilçe firmaları ilgili İlçe Temsilciliği’nden onay yapılır. Ücrete tabidir.

Eş Durum Belgesi

Oda Sicil Belgeleri

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nca hazırlanan formun onaylandığı evraktır. ATSO Merkez – Oda Sicil Müdürlüğü bankolarından ve ilçe firmaları ilgili İlçe Temsilciliği’nden onay yapılır. Ücrete tabi değildir.

Oda Sicil Kayıt Sureti

Oda Sicil Belgeleri

Kayıtlı olduğunu gösterir belgedir. e-atso online hizmetler kısmından veya ATSO Merkez – Oda Sicil Müdürlüğü bankolarından e-imzalı olarak alınabilir. İlçe firmaları ilgili İlçe Temsilciliği’nden de alabilirler. Ayrıca İngilizce olarak da düzenlenm...

kayıtlıolduğu
1
yabancıdilde
2
ingilizce
3
odasicil
4
online
5
copyofchamberregıstratıon
6
odaüyesi
7

Oda Kayıt Tasdiki

Oda Sicil Belgeleri

Üyelerimiz tarafından düzenlenen evraklardaki unvanın odamıza kayıtlı olduğuna dair onay verilir. Onaylanması istenen evrak asılları ile birlikte ATSO Merkez – Oda Sicil Müdürlüğü bankolarına müracaat edilmelidir. Ücrete tabidir.

odasicil
1
tasdik
2
mühür
3
müseccel
4
registration
5
attestation
6

Bağ-Kur İşlemleri

Oda Sicil Belgeleri

Bağ-Kur tarafından verilen IB formunun, firma sicil dosyasının incelenmesi neticesinde onaylanmasıdır. e-atso online hizmetler kısmından veya ATSO Merkez – Oda Sicil Müdürlüğü bankolarından e-imzalı olarak alınabilir. İlçe firmaları ilgili İlçe Temsilci...

ibformu
1
emeklilik
2
odasicil
3
online
4

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Sureti

Oda Sicil Belgeleri

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğü tarafından yayınlanan Ticaret Sicili Gazetesi nüshaları ıslak imzalı olarak onaylanır. e-atso online hizmetler kısmından veya ATSO Merkez – Oda Sicil Müdürlüğü bankolarından alınabilir. İlçe firmaları ilgili İlç...

gazete
1
sicilgazete
2
online
3

Üye Sicil Belgesi

Oda Sicil Belgeleri

Kayıtlı olduğunu gösterir ve firma işyerinin uygun bir yerine asılmak üzere düzenlenen belgedir. e-atso online hizmetler kısmından veya ATSO Merkez – Oda Sicil Müdürlüğü bankolarından alınabilir. Ücrete tabidir. Online taleplerde; belirtilen k...

levha
1
odasicil
2
online
3

Oda Üye Kimlik Kartı

Oda Sicil Belgeleri

Gerçek kişiler ile tüzel kişilerden Kollektif, Komandit, Limited Şirket ortakları ve müdürlerine, Anonim Şirket ile Kooperatiflerin temsil ve ilzama yetkili yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürlerine, şubelerde ise temsilcilerine verilir. ATSO Merkez –...

avantaj
1
odakimlik
2
atsokimlik
3
odasicil
4
üyekartı
5
kimlikkartı
6
online
7

Vize Belgesi

Oda Sicil Belgeleri

Konsolosluktaki vize işlemlerinde kolaylık sağlanması açısından kayıtlı olduğunu ve şirkette ortak / yetkili olduğunu gösterir belgedir. e-atso online hizmetler kısmından veya ATSO Merkez – Oda Sicil Müdürlüğü bankolarından e-imzalı olarak alınabilir. İ...

konsolosluk
1
odasicil
2
online
3

Ortaklık Belgesi

Oda Sicil Belgeleri

Firmanın en son ortaklarını ve hisse miktarlarını gösterir belgedir. (Limited Şirket, Tek Ortaklı Anonim Şirket, Kollektif Şirket, Komandit Şirket) e-atso online hizmetler kısmından veya ATSO Merkez – Oda Sicil Müdürlüğü bankolarından e-imzalı olarak al...

hissemiktarı
1
odasicil
2
online
3
ensonortaklar
4

İhale Belgesi

Oda Sicil Belgeleri

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 10 uncu maddesinin (g) bendi uyarınca mesleki faaliyetten men edilmediğine dair belgedir. e-atso online hizmetler kısmından veya ATSO Merkez – Oda Sicil Müdürlüğü bankolarından e-imzalı olarak alınabilir. İlçe firmaları...

gbendi
1
meslekifaaliyettenmen
2
gbenditarihli
3
odasicil
4
online
5

Defter Tasdik Listesi

Ticaret Sicil Belgeleri

Gerçek ve tüzel kişilerin yıl içerisinde kullanacakları defterlerin nevi, mahiyet, sayfa sayılarını gösterir dilekçedir. Dilekçe ile talep edilir. Harca tabidir. Müracaat yeri ATSO Sicil Müdürlüğüdür. (Belge işlemleri)