Skip to main content
Advanced Search
Search Terms
Content Type

Exact Matches
Tag Searches
Date Options
Updated after
Updated before
Created after
Created before

Search Results

12 total results found

Bağ-Kur İşlemleri

Oda Sicil Belgeleri

Bağ-Kur tarafından verilen IB formunun, firma sicil dosyasının incelenmesi neticesinde onaylanmasıdır. e-atso online hizmetler kısmından veya ATSO Merkez – Oda Sicil Müdürlüğü bankolarından e-imzalı olarak alınabilir. İlçe firmaları ilgili İlçe Temsilci...

ibformu
1
emeklilik
2
odasicil
3
online
4

Gerçek Kişi Kuruluş

Gerçek Kişi

Gerçek Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış), Dilekçe (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış), Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış), “gerçe...

odakayıtbeyannamesi
4
gerçekkişi
5
hakikişahıs
6
kuruluş
1
kayıt
2
odasicil
3

Limited Şirket Kuruluş

Limited Şirket

Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış), Dilekçe (Müdürlerin tümü tarafından imzalanmış), Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 24. maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (Müdürlerin tümü tarafından imzalanmış), Ticaret Si...

kuruluş
1
kayıt
2
odasicil
3
odakayıtbeyannamesi
4
limitedşirket
5

Anonim Şirket Kuruluş

Anonim Şirket

Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış), Dilekçe (Tüm Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış), Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 24.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (Tüm Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış), 4 ade...

kuruluş
1
kayıt
2
odasicil
3
odakayıtbeyannamesi
4
anonimşirket
5

Kooperatif Kuruluş

Kooperatif

Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Kooperatif yetkilileri tarafından imzalanmış), Dilekçe (Yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanmış), Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (Yönetim kurulu üyeleri tarafından imzala...

kuruluş
1
kayıt
2
odasicil
3
odakayıtbeyannamesi
4
kooperatif
5

Kollektif Şirket Kuruluş

Kollektif Şirket

Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Kurucuların tamamı tarafından imzalanmış), Dilekçe (Kurucuların tamamı tarafından imzalanmış), Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (Kurucuların tamamı tarafından imzalanmış), 4 ad...

kuruluş
1
kayıt
2
odasicil
3
odakayıtbeyannamesi
4
kollektifşirket
5

Adi Komandit Şirket Kuruluş

Komandit Şirket

Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Kurucuların tamamı tarafından imzalanmış), Dilekçe (Kurucuların tamamı tarafından imzalanmış), Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (Kurucuların tamamı tarafından imzalanmış), 4 ad...

kuruluş
1
kayıt
2
odasicil
3
odakayıtbeyannamesi
4
adikomanditşirket
5

Dernek İşletmeleri Kuruluş

Derneklere Ait İşletmeler

Mersis sisteminde kaydı bulunmayan dernek kaydının tanımlanması için "Dernek Kaydı Tanımlama Dilekçesi" hazırlanması ve dayanak evraklar ile birlikte yeni kayıt birimine müracaat gereklidir.  Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (İşletme temsilcileri tara...

kuruluş
1
kayıt
2
odasicil
3
odakayıtbeyannamesi
4
dernekişletmeleri
5

Vakıf İşletmeleri Kuruluş

Vakıflara Ait İşletmeler

Mersis sisteminde kaydı bulunmayan vakıf kaydının tanımlanması için "Vakıf kaydı tanımlama formu" doldurulması ve vakıf kaydı oluşturulabilmesi için yeni kayıt birimine müracaat gereklidir. Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (İşletme temsilcileri tarafı...

kuruluş
1
kayıt
2
odasicil
3
odakayıtbeyannamesi
4
vakıfişletmeleri
5

Yabancı Uyruklu Gerçek Kişi Kuruluş

Yabancı Sermayeli Firmalar

Mersis sisteminde kaydı bulunmayan yabancı gerçek kişiler için "Pasaport Tanımlama Formu"  hazırlanması, yabancı tüzel kişiler için "Yabancı Dış Tüzel Kişilik Tanımlama Formu"  ve dayanak evraklar ile birlikte yeni kayıt birimine müracaat gereklidir.  Gerçek ...

kuruluş
1
kayıt
2
odasicil
3
odakayıtbeyannamesi
4
gerçekkişi
5
hakikişahıs
6
yabancıuyruklugerçekkişi
7
yabancıuyrukluhakikişahıs
8

Yabancı Uyruklu Şirketlerin Kuruluşu

Yabancı Sermayeli Firmalar

Mersis sisteminde kaydı bulunmayan yabancı gerçek kişiler için "Pasaport Tanımlama Formu"  hazırlanması, yabancı tüzel kişiler için "Yabancı Dış Tüzel Kişilik Tanımlama Formu"  ve dayanak evraklar ile birlikte yeni kayıt birimine müracaat gereklidir.  (ANONİM...

kuruluş
1
kayıt
2
odasicil
3
odakayıtbeyannamesi
4
limitedşirket
5
anonimşirket
6
yabancıuyruklu
7

Kuruluş

Ticaret Şirketlerinin Tüzel Kişiliği Bu...

Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (İşletme yetkilileri tarafından imzalanmış), Dilekçe (İşletme temsilcileri tarafından imzalanmış),  Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (İşletme yetkilileri tarafından imzalanmış), ...

kuruluş
1
kayıt
2
odasicil
3
odakayıtbeyannamesi
4
işortaklıkları
5
işortaklığı
6
ticariişletme
7