Skip to main content

Kooperatif Ana Sözleşme Değişikliği

 1. Dilekçe (Kooperatif kaşesi ile kooperatif imza yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanmalı veya vekaleten imzalanmalı, vekaletnamenin noter onaylı aslı yada onaylı sureti eklenmelidir.),
 2. Değişikliğe ilişkin İlgili Bakanlık / İl Müdürlüğü onaylı tadil metni (1 asıl),
 3. İlgili Bakanlık / İl Müdürlüğü'nün izin yazısı aslı veya noter onaylı örneği,
 4. Değişikliğe ilişkin genel kurul toplantı evrakları;
  a) Noter onaylı genel kurul toplantı tutanağı (1 asıl),
  b) Hazır Bulunanlar Listesi aslı (Vekaleten imza atılması durumunda vekaletnamenin aslı)
  c) Bakanlık Temsilcisi atama yazısı aslı,
  ç) Gündem kararı fotokopisi,
  d) Gündemin yayınlandığı gazete aslı,
  e) Gündemin üyelere gönderilmesi ile ilgili elden tebliğ listesi / taahhütlü mektup listesi,