Skip to main content

Kooperatif Tasfiyeye Giriş

 1. Dilekçe (Yetkili yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanmış),
 2. Tasfiyeye geçilmesine ilişkin genel kurul toplantı evrakları;
  a) Noter onaylı genel kurul toplantı tutanağı (1 asıl),
  b) Hazır bulunanlar listesi aslı (Vekaleten imza atılması durumunda vekaletnamenin aslı),
  c) Bakanlık Temsilcisi atama yazısı aslı,
  ç) Gündem,
  d) Gündemin yayınlandığı gazete aslı,
  e) Gündemin üyelere gönderilmesi ile ilgili elden tebliğ listesi / taahhütlü mektup listesi,
 3. Tasfiyeye geçiş ve sebebiyle ilgili Noter veya Ticaret Sicili Müdürlüğünde yetkilendirilmiş personel onaylı yönetim kurulu karar örneği (1 asıl),
 4. Değişen yönetim kurulunun veya yönetim kurulu haricinde seçilen tasfiye memurlarının;
  a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet),
  b) Değişen yönetim kurulu üyelerinin “tasfiye halinde” ibaresi yer alan ticaret unvanı altında Ticaret Sicili Müdürlüğünde yetkilendirilmiş personel huzurunda atılmış imza beyannameleri
  c) Tasfiye Memurlarının “tasfiye halinde” ibaresi yer alan ticaret unvanı altında Ticaret Sicili Müdürlüğünde yetkilendirilmiş personel huzurunda atılmış imza beyannameleri


Ticaret sicil müdürlüğü nezdinde yapılacak imza beyanı tasdik işlemlerinde;
Kimlik belgelerinin (Kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, ve noter onaylı Türkçe tercümeli pasaport aslı gibi) yıpranmamış olması ve kimlikte bulunan fotoğrafın güncel nitelikte olması gerekmektedir.
Yabancı uyruklu vatandaşlara düzenlenecek imza beyannamelerinde kişilerin yeminli tercüman ile birlikte yeminli tercüman tutanağının aslını ibraz etmeleri gerekmektedir,

Dijital imza: Yeni kimlik kartı ile yetkili olarak eklenen kişilerin imza örnekleri elektronik ortamda NVİ’den alınarak MERSİS veri tabanına kaydedilebildiğinden, yeni kimlik kartı kullanan yetkililerinin imza beyanı vermesine gerek yoktur.

Yetki kabul: şirket/işletme adına imzaya yetkili olan kişilerin yetki kabul işlemleri MERSİS  “Yetki Kabul İşlemleri” modülünden yapılmalıdır.