Skip to main content

Ticaret Sicili Harçları, İlan ve Kayıt Ücretleri

2023 Yılı Ticaret Sicili Harç ve İlan Ücretleri

(30 Aralık 2022 Tarih ve 32059 Sayılı(2. Mükerrer) Resmî Gazete)

ve

2023 Yılı Oda Kayıt Ücretleri

Limited Şirket ve Anonim Şirket:

İşlem Adı: Ticaret Sicil Harç ve Ücretleri:

Oda Ücretleri:

Kuruluş (Kuruluş işlemleri harçtan
istisnadır.)
(Sözleşme Onayı ve Defter Tasdik
Ücreti) + İlan Ücreti

Kayıt ücreti 1.500,00-TL + Sermayenin binde 1'i en az 1.500,00-TL (üst limit 5.004,00-TL)

Şube Açılışı 8.688,00 TL + Temsilci Harcı + Sicil Tasdiknamesi Harcı + İlan Ücreti 

Kayıt ücreti 1.500,00-TL + Sermayenin binde 1'i en az 1.500,00-TL (üst limit 5.004,00-TL)

Değişiklik 2.113,10 TL + İlan Ücreti + Sicil Tasdiknamesi Harcı

Varsa Oda Aidatı

Temsilci 2.113,10 TL + İlan Ücreti + Sicil Tasdiknamesi Harcı

Varsa Oda Aidatı

Kayıt Silme 665,40 TL + İlan Ücreti + Sicil Tasdiknamesi Harcı

Varsa Oda Aidatı

Merkez Nakli(Antalya’ya Gelen) 8.688,00 TL + Tasdikname Harcı + İlan Ücreti + Temsilci Harcı + Değişiklik Harcı

Kayıt ücreti 1.500,00-TL + Sermayenin binde 1'i en az 1.500,00-TL (üst limit 5.004,00-TL)


Gerçek Kişilere Ait Ticari İşletmeler:

İşlem Adı:

Ticaret Sicil Harç ve Ücretleri:

Oda Ücretleri:

Kuruluş  1.343,30 TL + Sicil Tasdiknamesi Harcı + Kuruluş Tasdik Ücreti + İlan Ücreti

Kayıt ücreti 1.500,00-TL + Sermayenin binde 1'i en az 1.500,00-TL (üst limit 5.004,00-TL)

Şube Açılışı 1.343,30 TL + Sicil Tasdiknamesi Harcı + İlan Ücreti

Kayıt ücreti 1.500,00-TL + Sermayenin binde 1'i en az 1.500,00-TL (üst limit 5.004,00-TL)

Değişiklik / Temsilci 665,40 TL + İlan Ücreti + Sicil Tasdiknamesi Harcı

Varsa Oda Aidatı

Kayıt Silme 258,80 TL + İlan Ücreti + Sicil Tasdiknamesi Harcı

Varsa Oda Aidatı

Merkez Nakli(Antalya’ya Gelen) 1.343,30 TL + Sicil Tasdiknamesi Harcı + İlan Ücreti

Kayıt ücreti 1.500,00-TL + Sermayenin binde 1'i en az 1.500,00-TL (üst limit 5.004,00-TL)


Adi Komandit ve Kollektif Şirketler:

İşlem Adı:

Ticaret Sicil Harç ve Ücretleri:

Oda Ücretleri:

Kuruluş  3.855,30 TL + Temsilci Harcı + Sicil Tasdiknamesi Harcı + İlan Ücreti

Kayıt ücreti 1.500,00-TL + Sermayenin binde 1'i en az 1.500,00-TL (üst limit 5.004,00-TL)

Değişiklik  953,90 TL + İlan Ücreti + Sicil Tasdiknamesi Harcı

Varsa Oda Aidatı

Temsilci 953,90 TL + İlan Ücreti + Sicil Tasdiknamesi Harcı

Varsa Oda Aidatı

Kayıt Silme 375,10 TL + İlan Ücreti + Sicil Tasdiknamesi Harcı

Varsa Oda Aidatı


Kooperatifler:

İşlem Adı:

Ticaret Sicil Harç ve Ücretleri:

Oda Ücretleri:

Kuruluş 

1.343,30 TL + Temsilci Harcı + Sicil Tasdiknamesi Harcı +

(Sözleşme Onayı ve Defter Tasdik Ücreti) İlan Ücreti

Kayıt ücreti 1.500,00-TL + Sermayenin binde 1'i en az 1.500,00-TL (üst limit 5.004,00-TL)

Şube Açılışı

1.343,30 TL + Temsilci Harcı + Sicil Tasdiknamesi Harcı + İlan Ücreti

Kayıt ücreti 1.500,00-TL + Sermayenin binde 1'i en az 1.500,00-TL (üst limit 5.004,00-TL)

Değişiklik 

665,40 TL + İlan Ücreti + Sicil Tasdiknamesi Harcı

Varsa Oda Aidatı

Temsilci 665,40 TL + İlan Ücreti + Sicil Tasdiknamesi Harcı

Varsa Oda Aidatı

Kayıt Silme 258,80 TL + İlan Ücreti + Sicil Tasdiknamesi Harcı

Varsa Oda Aidatı

Merkez Nakli 1.343,30 TL + Sicil Tasdiknamesi Harcı + İlan Ücreti + Temsilci Harcı + Değişiklik Harcı

Kayıt ücreti 1.500,00-TL + Sermayenin binde 1'i en az 1.500,00-TL (üst limit 5.004,00-TL)


Dernek veya Vakıf Tarafından Kurulan İşletmeler:  

İşlem Adı:

Ticaret Sicil Harç ve Ücretleri:

Oda Ücretleri:

Kuruluş  İlan Ücreti + Sicil Tasdiknamesi Harcı

Kayıt ücreti 1.500,00-TL + Sermayenin binde 1'i en az 1.500,00-TL (üst limit 5.004,00-TL)

Değişiklik 

İlan Ücreti + Sicil Tasdiknamesi Harcı

Varsa Oda Aidatı

Temsilci İlan Ücreti + Sicil Tasdiknamesi Harcı

Varsa Oda Aidatı

Kayıt Silme İlan Ücreti + Sicil Tasdiknamesi Harcı

Varsa Oda Aidatı


Belge Harçları:

Merkez Nakli Belgesi

220,20 TL + Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111. Maddesine Göre Verilecek Hizmet Bedeli

İflas Konkordato/İhale Belgesi

220,20 TL + İflas Konkordato Belgesi Ücreti

Belge (Tapu)

220,20 TL + Gayrimenkul Tasarruf Belge Ücreti

Belge (6102 ve Seçim)

220,20 TL + Temsil Yetki Belgesi Ücreti

Sicil Tasdiknamesi

220,20 TL

Firma Durum Belgesi

220,20 TL + Temsil Yetki Belgesi Ücreti

Onaylı Belge Sureti

65,50 TL


İlan Ücretleri:

Şirket ilanları (Kelimesi)

1,39 TL

Şirket Kuruluş ilanları (Kelimesi)

0,63 TL

Kooperatif ilanları (Kelimesi)

0,72 TL

Kooperatif Kuruluş ilanları (Kelimesi)

0,45 TL

Gerçek Kişi Ticarete Başlama İlanları ( Maktuen)

180,00 TL

Ticareti Terk, Resen Tescil ve Düzeltme İlanları

ÜCRETSİZ

Teknogirişim Sermaye Desteği ile Kurulan

Şirketler ve Gerçek Kişiler (Kelimesi ve Beher

Gazete Bedeli)

 

0,01 TL

Kadın/Engelli Girişimi Kooperatifleri İlanları

(Kuruluş ve Diğer)

ÜCRETSİZ


NOT 1: Müdürlüğümüze yapılan tescil başvurularında hizmet ücreti alınmaktadır.

Tescil İşlemleri

400,00 TL

Birleşme

1.000,00 TL

Bölünme

1.000,00 TL

Tür(Nevi) Değişikliği

1.000,00 TL


NOT 2: Alacaklılara Çağrı İlanları kelime sayısına ve firma türüne göre ücretlendirilmektedir.
• İlan ücreti, üç defa yayımlanacak şekilde bir defa alınmaktadır.


NOT 3: Diğer işlem ücretleri aşağıda sıralanmıştır.

Sözleşme Onayı ve Defter Tasdiki (A.ş. – Ltd. – Koop.)

1.100,00 TL

Sermaye Artırımı Oda Ücreti

En az 1,500,00 TL (Üst limit 5.004,00 TL)

Ticari İşletme İmza Beyannamesi Hizmet Ücreti

175,00 TL

Şirketler İçin İmza Beyannamesi Hizmet Ücreti

350,00 TL

Gazete İlan Ücreti Hizmet Bedeli

50,00 TL

Yetkili Atama Oda Ücreti

150,00 TL

Yetki İptali Oda Ücreti

100,00 TL

Gayrimenkul Tasarruf Belge Ücreti

200,00 TL

Temsil Yetki Belgesi Ücreti

150,00 TL

Ana Sözleşme İnceleme Ücreti

800,00 TL

MERSİS Kayıt Düzeltme Ücreti

300,00 TL

Kooperatifler Karar Tasdiki Hizmet Bedeli

600,00 TL

Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111. Maddesine Göre
Verilecek Hizmet Bedeli

200,00 TL

İflas Konkordato Belgesi Ücreti
(İhale belgesi a ve b bendi dahil)

150,00 TL