Yerli Malı Belgesi Yerli Katkı Oranı Hesap Cetvelinde ithal girdide hangi fiyat esas alınır?

Tebliğde açık bir şekilde “İthal girdi tutarının hesaplanmasında, ithal girdinin fabrikaya teslim fiyatı ve teslim tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru dikkate alınır” ibaresine yer verilmiştir.


Revision #1
Created 16 June 2022 07:03:48 by Şerife Sarı
Updated 21 June 2022 07:55:32 by Şerife Sarı