Yabancı yatırımcılar Türkiye'de her alanda faaliyet gösterebilirler mi?

Yabancı Yatırımcıların Türkiye’de Serbestçe Doğrudan Yatırım Yapmaları İlkesine Özel Kanunlarla getirilen sınırlamalar vardır. Bu faaliyet alanlarında yapılan sınırlamalar ile ilgili Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden bilgi alınabilir.


Revision #2
Created 20 June 2022 12:27:48 by Fatih Akdeniz
Updated 24 June 2022 11:43:56 by Fatih Akdeniz