Şirket unvanımızda " TÜRK " ibaresini kullanabilir miyiz?

Ticaret unvanlarına Türk, Türkiye, Cumhuriyet ve Milli kelimeleri Bakanlar Kurulu Kararı ile konulabilir. (Türk Ticaret Kanunu'nun 46.maddesi, Ticaret Sicili Yönetmeliği’ nin 44.maddesi)


Revision #2
Created 20 June 2022 06:21:27 by Fatih Akdeniz
Updated 24 June 2022 11:27:15 by Fatih Akdeniz