Munzam aidat nasıl hesaplanır?

5174 Sayılı Yasanın 25. maddesinde açıklanmıştır. (Munzam Aidat: Gerçek kişi tacir ve sanayicilerin bir yıl önceki gelir vergisine matrah teşkil eden ticari kazançları; tüzel kişi tacir ve sanayicilerin ise ticari bilanço karlarının binde beşi oranında tahakkuk eden aidattır.


Revision #1
Created 4 August 2022 11:33:57 by Özgen Üzüm
Updated 4 August 2022 11:34:26 by Özgen Üzüm