Merkezi Finans ve İhale Birimi Projeleri Nelerdir?

Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) 14 Şubat 2002 tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) ile Avrupa Birliği (AB) arasında imzalanan mutabakat zaptıyla kurulmuş bir kamu kuruluşudur. MFİB, T.C Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olup; idari açıdan Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

MFİB, Türkiye ve AB arasında yürütülen katılım öncesi mali işbirliği kapsamında finanse edilen programlar kapsamındaki projelerin İhale Makamı sıfatıyla mal alımları, hizmet alımları ve yapım işlerine ilişkin tüm ihale süreçleri, eşleştirme ve hibe çağrılarının yönetimi, Sözleşme Makamı sıfatıyla sözleşmelerin yönetimi, ödemeleri, muhasebesi ve mali raporlama işlerinden sorumludur.

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı, Jean Monnet Burs Programı, Türkiye'de Şap Hastalığının Kontrolü Projesi, Mülteci Kabul ve Geri Gönderme Merkezlerinin İnşası Projesi gibi önemli projeleri yöneten MFİB, kuruluşundan bu yana yaklaşık 700 projede 6600 den fazla sözleşmenin ve toplam 3,2 milyar Avro’luk fon yönetiminden sorumlu İhale ve Sözleşme Makamı rolünü üstlenmiştir. (Ocak 2022 itibariyle)

Sektörel yapılanmaya gidilen IPA’nın II. Döneminde (2014-2020) ise, Yargı, Temel Haklar, İçişleri, Sivil Toplum, Enerji ve Tarım Kurumsal Kapasite sektörlerinden sorumlu Uygulama Birimi olarak görev yapan MFİB, bu dönemde yaklaşık 700 milyon Avro’luk fonun yönetiminden sorumludur.

IPA III döneminde (2021-2027) MFİB, Hukukun Üstünlüğü, Temel Haklar ve Demokrasi, İyi Yönetişim, Müktesebat Uyumu, Stratejik İletişim ve İyi Komşuluk İlişkileri ve Yeşil Gündemin enerji öncelik alanında yer alan projelerde sözleşme makamı, yeni dönemdeki tanımıyla Mali Aracı Kurum olarak görev alacaktır.

Detaylı Bilgi: https://cfcu.gov.tr/tr 
Başarı Hikayleri: https://cfcu.gov.tr/tr/basari-hikayeleri 


Revision #1
Created 22 June 2022 06:36:19 by İsmail Tuna Aras
Updated 22 June 2022 06:36:55 by İsmail Tuna Aras