Limited Şirket ortaklarımızdan birinin evlilikten dolayı soyadı değişmiştir. Değişikliği tescil ettirmemiz gerekir mi? Hangi evraklar istenmektedir?

Tescil edilmiş hususlarda vuku bulacak her türlü değişiklikler tescile tabidir. (Türk Ticaret Kanunu'nun 31.maddesi) Tescil müracaatı için; https://bilgi.atso.org.tr/ adresinden A. Tescil ve Üyelik İşlemleri başlığından Limited Şirketler tıklanır, Ortağın İsim Değişikliği başlığına tıklanması halinde gerekli evrak listesine ve matbu evraklara ulaşılabilir.


Revision #2
Created 20 June 2022 12:36:48 by Fatih Akdeniz
Updated 24 June 2022 12:41:48 by Fatih Akdeniz