Limited Şirket olarak kayıtlı bulunmaktayız. Ortaklarımızdan biri hisselerinin tamamını devir ederek ortaklıktan ayrıldı. Hisse devrinin tescil süresi ne kadardır?

Ticaret Sicili Müdürlüğü’ ne tescil talep müddeti 15 gündür. (Türk Ticaret Kanunu 30.maddesi)


Revision #2
Created 20 June 2022 12:00:39 by Fatih Akdeniz
Updated 24 June 2022 11:33:14 by Fatih Akdeniz