Limited Şirket en az kaç kişi ile kurulabilir?

Türk Ticaret Kanunu madde 573’ e göre: “Limited şirket, bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulur….” Hükmü uyarınca limited şirket bir veya daha çok ortak ile kurulabilir.


Revision #2
Created 20 June 2022 12:23:18 by Fatih Akdeniz
Updated 24 June 2022 11:42:00 by Fatih Akdeniz