Kollektif Şirkette asgari sermaye miktarı nedir?

Türk Ticaret Kanunu'nda Kollektif Şirketler için asgari sermaye miktarı öngörülmemiştir.


Revision #2
Created 20 June 2022 13:07:34 by Fatih Akdeniz
Updated 24 June 2022 12:43:41 by Fatih Akdeniz