Kapasite Raporundaki mevcut adresimiz taşınmaz olmaksızın numarataj kaynaklı değiştiğinde ne yapmalıyız?

Firma, Oda Sicil Bilgilerinde adres güncellemesini yaptırdıktan sonra geçerlilik süresi devam eden Kapasite raporunda da adres güncellemesini talebini belirten Odamıza hitaben yazılmış, firma yetkilisince kaşelenip, imzalanmış dilekçe ile müracaat etmeniz gerekmektedir.


Revision #1
Created 15 June 2022 12:48:54 by Şerife Sarı
Updated 21 June 2022 07:55:32 by Şerife Sarı