Anonim Şirketlerde her yıl genel kurul yapılması zorunlu mudur?

Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesine göre Anonim Şirketler her faaliyet dönemi sonundan itibaren 3 ay içerisinde olağan genel kurul yapmak zorundadır.


Revision #2
Created 2 June 2022 12:45:02
Updated 24 June 2022 11:05:34 by Fatih Akdeniz