Anonim Şirketimiz 2021 yılında tasfiyeye geçmiş, tasfiye tescili yapılmıştır. Tasfiye sürecimiz ne kadardır?

Tasfiye tescil işleminden sonra birer hafta ara ile üç defa Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde alacaklılara çağrı ilanları yapılır. Üçüncü ilanın yayınlandığı gazete tarihinden itibaren en az 3 ay (ana sözleşmenizde aksine bir hüküm bulunmaması halinde) beklenir. 3 ay sonunda Tasfiye Sonu evrakları tamamlanarak kayıt silinme için Ticaret Sicili Müdürlüğü’ ne müracaat edilir.


Revision #2
Created 20 June 2022 12:11:48 by Fatih Akdeniz
Updated 24 June 2022 11:39:17 by Fatih Akdeniz