Anonim Şirket olarak kayıtlı bulunmaktayız. Şirket merkezimizi Adana'ya nakil etmek istiyoruz. Ne yapmamız gerekir?

Şirket esas sözleşmenizin merkez maddesinin tadil edilmesi ile ilgili yönetim kurulu karar defterine karar alınır, tadil tasarısı hazırlanır, söz konusu tadil tasarısı genel kurulun onayına sunulur. Bu işlemler tamamlandıktan sonra Ticaret Sicili Müdürlüğümüze https://bilgi.atso.org.tr/ adresinden B. Belge İşlemleri, Ticaret Sicil Belgeleri bölümünde Merkez Nakli Belgesi alanında yer alan evraklarla birlikte müracaat edilir. Müdürlüğümüzden Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111. maddesine göre belge ve sicil dosyanızın tasdikli fotokopisi alınarak Adana Ticaret Sicili Müdürlüğü’ ne kayıt için başvuru yapılması gerekir.


Revision #2
Created 20 June 2022 11:58:28 by Fatih Akdeniz
Updated 24 June 2022 11:32:52 by Fatih Akdeniz