Anonim Şirket kuruluşunda en az sermaye miktarı ne olmalıdır?

Anonim Şirket kuruluşlarında en az sermaye miktarı 50.000.TL. olmalıdır.


Revision #2
Created 20 June 2022 12:26:47 by Fatih Akdeniz
Updated 24 June 2022 11:43:39 by Fatih Akdeniz