2 - Hangi konularda karlılık oranları tespit edilmiştir? Nasıl temin edilebilir?

Üyeler, mahkemeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından gelen sektörlere ait kar oranlarının tespiti ile ilgili taleplerin karşılanması için, konunun ilgili meslek komiteleri tarafından değerlendirilmesi işlemini kapsar. Genel olarak her konuda tespit edilmiş karlılık oranı vardır. Olmaması ya da güncelliğini yitirmesi durumunda talebe binaen tekrar tespit yapılabilir. Odamız web sayfasından ya da yazılı talepte bulunmak suretiyle odamız Meslek Komiteleri Müdürlüğü’nden karlılık oranları temin edilebilir.


Revision #1
Created 30 June 2022 13:57:12 by Özgül Bilge
Updated 30 June 2022 13:58:07 by Özgül Bilge